Den mänskliga organismens morfologi - skiss till en goetheanistisk gestaltlära om människan

 
9789185047314: Den mänskliga organismens morfologi - skiss till en goetheanistisk gestaltlära om människan

Den mänskliga organismens morfologi: Hur ter sig människans organism med alla sina kvalitéer om man försöker förstå den som en funktionell enhet? Denna fråga arbetade författaren med under flera årtionden. I denna bok har han samlat nutidens kunskap om människans anatomi och fysiologi och framställt den med hjälp av Goethes fenomenologiska metod. Tack vare de utomordentligt instruktiva illustrationerna blir hans beskrivningar i denna bok klara och koncisa. Utgående från den funktionella indelningen av människans organism i tre strukturella enheter beskriver författaren alla organsystem utifrån den tredelade funktionsdynamik som Rudolf Steiner introducerade (nerv- och sinnesfunktioner, rytmiska funktioner, ämnes-omsättnings- och muskelfunktioner). Därigenom kan det väsentliga hos organen och deras speciella kvalitéer betonas på ett levande sätt. Boken ger en utvidgad syn på människans allmänna anatomi och skapar nytt underlag för diskussionen om hur kroppens förhållande är till fenomenen liv och själ. Boken vänder sig till alla som studerar människokunskap inom lärarutbildningar och i alla typer av medicinska utbildningar. ”Vi kommer till djupare förståelse och kunskap om livsprocesser först när vi har lärt oss att hitta deras sammanhang med hela organismen. Istället för att börja med undersökningen från reduktionistiskt förminskade detaljer och därifrån ta steget upp till helheten så försöker vi först att förstå själva helheten och därifrån sedan gå till delarna. I det sammanhanget kan man göra den överraskande upptäckten att helheten återspeglas i varje efterföljande nedåtstigande struktur.” (J. W. Rohen) Presentation av författaren: Professor emeritus Johannes Wolfgang Rohen, född 1921, studerade vid olika universitet i Tyskland och doktorerade vid universitetet i Mainz. Redan tidigt ägnade han sig åt vetenskapligt arbete vid den anatomiska institutionen där. Hans vetenskapliga forskning koncentrerade sig kring den funktionella anatomin hos olika organsystem och han producerade talrika publikationer inom den experimentella och jämförande anatomin. Hans vetenskapliga arbete förde honom till forskningsinstitutioner i U S A, Afrika, Italien och Sverige, där han promoverades till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Bland många andra utmärkelser måste anföras att han som en av ett fåtal forskare mottagit det högt värderade Alcon Research Price två gånger. Samtidigt undervisade han i anatomi för flera generationer medicinstuderande vid universiteten i Mainz, och som ordinarie Professor i Marburg/Lahn (1964 – 1974) och i Erlangen – Nürnberg (1974 – 1991) i Tyskland. Den svenska översättningen av hans anatomilärobok ”Funktionell Anatomi”, som han utgav tillsammans med Björn Sandström, användes av otaliga svenska och nordiska medicinstudenter. Bredvid hans akademiska naturvetenskapliga verksamhet ägnade professor Rohen sig med djupgående kunskaper åt den goetheanistiska forskningen av människans organism och lyckades på ett strikt naturvetenskapligt sätt förena antroposofiska insikter med aktuella, moderna naturvetenskapliga rön. Efter pensioneringen kulminerade hans arbete i bokverket ”Den mänskliga organismens morfologi”. En mycket omfattande föredragsverksamhet för honom för närvarande till olika städer i Europa.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben