Hantera konflikter och förebygg våld : förhållningssätt och färdigheter - teori och praktik i skola och fritidshem.

 
9789163384035: Hantera konflikter och förebygg våld : förhållningssätt och färdigheter - teori och praktik i skola och fritidshem.

Hantera konflikter och förebygg våld bygger på modern
kunskap om konflikter; deras orsaker, dynamik och
hantering. Konflikthantering i författarnas mening
innefattar främjande av samarbete och goda relationer,
förebyggande av destruktiv utveckling samt konstruktiv
hantering av konflikter när de uppstår.

En mängd författare – forskare, teoretiker och praktiker –
har genom sina verk bidragit till denna bok där den
praktiska delen är intimt förbunden med den teoretiska.
Författarna förespråkar ett förhållningssätt som ser till
allas behov och hittar andra vägar än tvång, hot och
straff. Dialog och förhandling blir redskap. Medling är ett
av dem. Ett avsnitt handlar om medling, ett annat om
mobbning.

En bilagedel ger underlag för lektioner, kurser och föredrag. Referenslistan innefattar rekommenderad
litteratur samt webbadresser. Omfattande sak- och
personregister hjälper läsaren att hitta.

Bokens målgrupp är skolledning, all personal inom
förskola, skola och fritidshem, personer som arbetar
med barn och ungdom samt föräldrar. I den nya
lärarutbildningen ingår i den utbildningsvetenskapliga
gemensamma kärnan sociala relationer, konflikthantering
och ledarskap. Boken lämpar sig för lärarstuderande
i såväl teoretisk som praktisk utbildning.

Författarna: Karin Utas Carlsson är nyligen
pensionerad barn- och skolläkare samt fil.dr i
pedagogik. Hon är författare till Lära leva samman, en
omarbetad version av hennes avhandling, som finns
i sin helhet på hennes hemsida www.tradet.org.

Anette Rosenberg Kimblad är fritidspedagog. Hon har
under många år arbetat med barn som av olika
anledningar har ett avvikande beteende och därför
oftare än andra hamnar i konflikt med sin omgivning.
Hon har en magisterexemen i handikappvetenskap:
Att arbeta med konflikthantering – implementering
och undersökning av en form av fokusgruppsamtal i
skolan.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben