På tapeten Facit

 
9789147091904: På tapeten Facit

Den populära På tapeten är reviderad. Den innehåller självklart fortfarande aktuella och brännande ämnen som rör alla, men nu med två nya teman. Boken är avsedd för dem som har kommit en bit på väg i svenska språket. Texterna är av sakprosekaraktär men enkla och lättillgängliga. Tonvikten i övningarna ligger på läsförståelse, ordkunskap samt diskussion. Boken kompletteras med ett facit, en lärar-cd samt en lärarhandledning.

Läs mer
Utmärkande drag
- 50 korta och långa sakprosatexter
- Stimulerar till intressanta diskussioner
- Gott om övningar på innehåll och ordkunskap
Lärobok
Den grundligt reviderade läroboken På tapeten bygger på samma tanke som den tidigare upplagan: fokus på sakprosa, mycket diskussion och arbete med tillexempel analys av statistik, teman som är allmänmänskliga och inte speciella för Sverige. Detta upplägg uppskattats av många lärare och studerande på grundläggande nivå. Utgångspunkten tas i aktuella, allmängiltiga och intressanta ämnen. Alla de tidigare kapitlen finns kvar, men texterna har bearbetats, strukits eller lagts till. Två nya intressanta ämnen har tillkommit, ett som behandlar det nya familjebegreppet och ett som ger vinklingar på det ständigt aktuella miljöperspektivet.
Texterna i På tapeten är alla av sakprosekaraktär. Kapitlen har en avvägd blandning av längre, mer utredande texter och kortare texter av notiskaraktär. Enklare texter varieras med svårare. Allvarliga perspektiv blandas med sådant mer på skoj. Även statistik i form av olika typer av tabeller finns med att arbeta kring.
I direkt anslutning till texterna ligger övningar som behandlar läsförståelse, ordträning och skrivande. På tapeten gör vissa grammatiska nedslag, där man kan öva sådant som av erfarenhet kan vara svårt för den som ska lära sig svenska som andraspråk, till exempel ordföljd, verbformer, pronomen, adjektiv och substantivböjning. En viktig del i På tapeten är alla möjligheter till diskussion med hjälp av olika diskussionsfrågor som finns.
Läroboken har även ett facit.
Lärarmaterial
Alla bokens texter finns inlästa på lärar-cd:n. Det finns även en lärarhandledning, som består av två skivor. På den ena ligger en pdf med lärarhandledningen: bokens upplägg, detaljerade kommentarer till de olika kapitlen, samt tester. Sist ligger frågor och uppgifter till hörövningarna samt manus till dessa. På den andra skivan ligger ljudfilerna till hörtesterna.

Om författarna
Torun Eckerbom och Eva Källsäter är erfarna läromedelsförfattare och aktiva svenska som andraspråkslärare.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben