Fordon El- och hybridfordon (Fordon 360)

 
9789147085286: Fordon El- och hybridfordon (Fordon 360)

Fordon 360 är ett nytt undervisningskoncept för Fordons- och transportprogrammet som tar ett helhetsgrepp på undervisningen. Fordon 360 omfattar faktaböcker och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Fordonsteknik, verkstadsarbete, el-, säkerhets- och miljöfrågor beskrivs både teoretiskt och praktiskt.

Läs mer
Digitalt paket
Digitalt paket innehåller faktamaterial i form av Onlineböcker som täcker den programgemensamma delen av Fordons- och transportprogrammet samt för inriktningen personbil och YKB för förarutbildningen. Läromedelspaketet innehåller dessutom Pluswebben.
Pluswebben utgör ryggraden i konceptet och innehåller en mängd interaktiva övningar, beskrivningar, instruktioner och manualer samt inlämningsuppgifter, som stöttar det praktiska arbetet i verkstaden.
Faktaböckerna ges ut i både tryckt version och ett flertal även som Onlinebok med en mängd funktioner som ytterligare hjälper eleverna att lyckas. Läs vad en Onlinebok är på www.liber.se/onlinebok Faktaböckerna Grundkompetens och Mekanik är i första hand tänkta att användas till de två programgemensamma kurserna, även boken el och elektronik behövs till viss del i åk 1 i de programgemensamma kurserna, men kommer även att behövas till inriktningskurserna inom Personbil och Lastbil och mobila maskiner.
E-LÄROMEDEL
Fordon 360 Pluswebb

Fordon 360 Pluswebb är en innehållsrik övningswebb för årskurs 1 samt inriktningen Personbilsteknik på Fordons- och transportprogrammet. Läs mer om vad en Pluswebb är på www.liber.se/pluswebb Den omfattar 6 delkurser som svarar upp mot Skolverkets kursplaner:
Programgemensamma kurser
- Fordons- och transportbranschens villkor
- Fordonsteknik introduktion
Inriktning Personbil
- Personbilsteknik introduktion
- Reperation av personbil och lätta transportfordon
- Motor och kraftöverföring
- Bromsar, kaross och chassi
Pluswebben innehåller en rik mängd digitala arbetsordrar med:
- interaktiva självrättande övningsuppgifter
- tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete
- inlämningsuppgifter där eleven får dokumentera och reflektera över sitt arbete
- en innehållsrik faktabank med fakta och över 500 ordförklaringar illustrerade med foton, animationer och filmer (bl.a. material från de tidigare produkterna Motor online och Kraftöverföring online)
- manualer för olika arbetsmoment
- ett rikt arbetsmiljömaterial
Fordon 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel som ger möjlighet till ett helt nytt undervisningssätt och tar ett helhetsgrepp på undervisningen – därför kallar vi den 360. Eleverna får sin arbetsorder via e-läromedlet, som inleds med en beskrivning av målen med arbetsordern tillsammans med hänvisning till relevanta faktaböcker. Eleverna övar sedan på teorin i faktaböckerna genom självrättande övningar med feedback som bidrar till ett bättre lärande. Studieresultaten sparas. Eleven får instruktioner och underlag för praktiskt arbete, utför det praktiska arbetet och dokumenterar sina kunskaper i reflekterande inlämningsuppgifter. När eleven är klar med uppgiften redovisar eleven den och kan tillsammans med läraren göra en genomgång av de olika arbetsmomenten.
Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial.
Liber samarbetar med Terco och i vissa arbetsordrar utförs laborativa arbetsmoment med Tercos labbutrustning. Läs mer om Tercos hårdvara här
Fordonswebben
Fordonswebben innehåller 8 delkurser med ca 250 intresseväckande och interaktiva avsnitt som behandlar områden som:
- grundläggande bilelektronik
- grundläggande styrsystemsteknik
– motor
- multiplexad fordonselektronik
- ABS- och antispinnsystem
- krockkuddar och säkerhetssystem
- AC-system
- fordonsbelysning
- EOBD
På ett pedagogiskt sätt förklaras de olika teknikerna med hjälp av ljud, bilder och animationer. Fordonswebben innehåller också över 500 testfrågor, och efter varje delkurs kan eleven göra ett sluttest. Vid godkänt resultat erhålls ett kursintyg för delkursen.
Fordonswebben är ett utmärkt komplement till e-läromedlet Fordon 360 Pluswebb och passar för Skolverkets kurs Fordonsteknik introduktion samt för inriktningen Personbilsteknik.
FAKTABÖCKER
Faktabok: Grundkompetens

Vi tror att det är viktigt att ge en positiv bild av de möjligheter som fordonsbranschen erbjuder och det är därför ett av målen för läromedlet Grundkompetens. Boken utgör en introduktion till övriga titlar, arbetsmarknaden, tekniken och den grundkompetens som alla inom fordonsbranschen bör besitta. Innehållet är utformat så att det passar både elever på mekaniker- och transportsidan. Finns även som Onlinebok.
Faktabok:Yrkesförarboken - YKB
Yrkesförarboken – YKB är ett läromedel som riktar sig till dig som är eller ska bli yrkesförare för tung lastbil eller buss. Boken mot svarar dels Skolverkets kursplaner för yrkestrafik och godstransporter med tung lastbil, dels innehållet i YKB.
I boken får du bland annat veta vilka behörigheter som krävs för att framföra tunga fordon, hur du ska agera på en olycksplats, vilka bestämmelser som gäller för kör- och vilotider, hur du lastsäkrar olika typer av gods, vilka handlingar som krävs under transporter i Sverige och övriga Europa med mera. Boken innehåller fakta som sträcker sig över kurserna Yrkestrafik 1a och 1 b, utom den delen som beskriver körmomenten i respektive kurs, samt kursen Godstrafik.
Faktabok: Mekanik
Den här boken riktar sig till alla som behöver kunna förutsättningarna för arbetet i en fordonsverkstad. Lokalens utformning, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor är viktiga frågor som behandlas i boken. Boken beskriver även olika typer av hjälpmedel och verktyg. Både fast monterade i lokalen och handverktyg. Du får också en överblick över olika servicemoment som utförs på fordon. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: El och elektronik
Boken behandlar grundläggande ellära med utgångspunkt från ett elsystem i en modern mellanklassbil. Läromedlet ger en introduktion till hur elsystemen i fordon är uppbyggda och förklarar vanliga systemlösningar. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Chassi och bromsar
Boken riktar sig till alla som behöver kunskaper om olika fordonschassin och bromsar. Den beskriver hur olika chassin och hur bromssystem är konstruerade för att uppfylla de funktionskrav som ställs på ett modernt fordon. Du får en överblick hur de är anpassade för olika typer av fordon. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: El- och hybridfordon
Boken behandlar olika områden som ligger till grund för moderna, miljövänliga fordon. Hur ny teknik har gjort fordon mer bränslesnåla och om el- och hybridbilar och de olika biobränslena. Boken tar upp vikten av att behandla hela produktionskedjan för att avgöra om ett biobränsle faktiskt hjälper miljö eller inte. Den tar också upp fördelar och nackdelar för de olika alternativen.
Faktabok: Kraftöverföring
I boken Kraftöverföring får du en överblick över hur kraftöverföringen till olika typer av fordon är uppbyggd, och hur kraftöverföringen är anpassade till fordonets funktion. Den här boken riktar sig till alla som behöver kunskaper om olika fordons kraftöverföring. Hur de olika komponenterna i olika kraftöverföringar fungerar och vilken uppgift de har. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Motor
Den här boken riktar sig till alla som vill skaffa sig kunskaper om bensin- eller dieselmotorer, hur de olika komponenterna i motorn fungerar och vilken uppgift de har. Vi vänder oss till både gymnasieelever och yrkesverksamma som behöver grunderna inom motorteknik. Läromedlet är anpassat för att kunna användas på både personbilar och tunga fordon. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Systemelektronik
Den här boken riktar sig till alla som vill skaffa sig kunskaper om fordonets elektroniska grundprinciper och systemlösningar. Man får lära sig om elektroniska principer, komponenter och diagnosstandarder. Boken beskriver också uppbyggnaden av olika nätverk i bilen samt ger exempel på ett flertal sensortyper som förekommer i ett fordon. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Mätning och Diagnos
I den här boken går vi igenom den mätutrustning och de diagnosmetoder som används vid felsökning i bilarnas styrsystem. Du får lära dig grundläggande mät- och felsökningsteknik samt hur man arbetar med felkoder och bilens inbyggda diagnosfunktioner inom den nu gällande europeiska standarden E-OBD.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben