Jag läser C Ben och Koko söker jobb

 
9789147082339: Jag läser C Ben och Koko söker jobb
Reseña del editor:

Läslära av Martin Widmark
Det märks tydligt att en av våra mest populära barnboksförfattare, Martin Widmark, skrivit vår populära läslära Jag läser. Den består av ett antal spännande och fantasirika böcker som definitivt lockar till läsning. Historien löper på i ett snabbt tempo och barnen dras lätt med.
Med Jag läser får eleverna en individanpassad läsinlärning, många tillfällen till skratt, samtal och reflektion och en noggrann och systematisk förståelse av hur språkljud och bokstäver fungerar.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Ett bra läsinlärningsmaterial ska bestå av riktiga texter med början och slut. Det ska ge barnen en lagom utmaning och förmedla lust, liv och spänning. Dessutom ska det ge barnen möjlighet till identifikation, inlevelse och inre bilder och ha lagom relation mellan text och bild. Slutligen ska det ge inspiration till både muntlig och skriftlig bearbetning. Allt det här har vi haft med oss i arbetet med Jag läser.
Jag läser kan ses som en läsebok i skönlitteraturens anda. Martin Widmark har verkligen lyckats med att bygga upp fyra spännande historier som också spänner över olika genrer. Här finns den roliga berättelsen, deckaren och äventyrsboken. Tanken är att böckerna ska hjälpa eleverna erövra läsandet med glädje.
Det unika med Jag läser är kombinationen av rolig berättelse, pedagogisk arbetsgång och massor av tips och stöd till läraren. Martin Widmark talar direkt till läsaren, som lätt kan identifiera sig med händelser och figurer. Detta underlättar läsförståelsen och utvecklar läsförmågan.
I böckerna får barnen och läraren många tillfällen tillsamtal om såväl innehållet, personerna och de oväntade händelserna som alla de ord och uttryck som förekommer. Att samtala med och lyssna på andra är en förutsättning för barnens språkutveckling. Därför bör en stor del av språkarbetet i skolan utföras i grupp tillsammans med läraren. Att lära sig läsa och skriva är inte självklart. Många barn behöver aktiv hjälp med att tillägna sig ett skriftspråk. Genom samtal om innehåll och språk stimuleras också barnen att läsa och skriva själva. De blir förtrogna med de olika uttryckssätten.
Komponenter
Jag läser är en serie skönlitterära läseböcker för barn som är i början av sin läsutveckling. Serien består av fyra läseböcker med tillhörande arbetsböcker och lärarböcker. Varje läsebok är förstärkt med en e-bok, text/bild och ljud-DAISY. Dessutom finns onlineböcker.
LÄSEBÖCKER Det finns fyra läseböcker A-D. För varje bok ökar textmängden och nivån är högre. I bok A och B finns texten på två nivåer. I bok C-D endast på en nivå.
ARBETSBÖCKER Det finns en arbetsbok till varje läsebok. I Arbetsboken får eleverna tillfälle att individuellt arbeta vidare med att förstå texten och dess innehåll, öva speciella ord och uttryck samt att ta upp och bearbeta roliga fakta som förekommer i boken. De innehåller såväl bokstavsskrivning och ljudanalys som läsförståelse, ord- och språkkunskap. Till Jag läser A finns även en lätt läs- och arbetsbok för de elever som behöver en lugnare lässtart.
LÄRARBÖCKER Lärarböckerna ger dig, förutom många tips för det dagliga arbetet i klassen, en grundlig genomgång av bokstäver och språkljud. Samtliga lärarböcker innehåller underlag för ordkunskap och läsförståelse och hur du kan arbeta med text och bild. Det finns även läskort, språkkort och läsdiagnoser som följer upp varje kapitel. Dessutom får du fortbildning - med ett kapitel av Mats Myrberg i Jag läser A och av Monica Reichenberg i Jag läser B.
E-BOK Jag läser finns även som e-bok, text/bild och ljud-DAISY. Text och bild presenteras sida för sida med inläsning på en interaktiv skrivtavla, dator, mp3-spelare eller en DAISY-spelare. Eleven följer med i texten via en färgmarkering, men eleven kan också påverka hastigheten, bläddra framåt och bakåt och därmed anpassa till den egna förmågan.
JAG LÄSER FÖRSKOLEKLASSEN I pusselsagan tänkt förr förskoleklassen berättar Martin Widmark om hur de två tokiga aporna Ben och Koko hittar en mamma i djungeln och följer med henne till människornas värld. Materialet består av 16 bildkort i A4-format där berättelsen är uppdelad i 16 kapitel. På bildkortens baksidor finns sagan samt diskussionsfrågor som läraren läser. Till pusselsagan finns en arbetsbok med enkla övningar för eleverna.
BOKSTAVSBOK Eleverna skriver bokstäverna i läslärans ordning. Bokstavsboken är ett alternativ till Arbetsbok A.
BREDVIDLÄSNINGSBÖCKER Till Jag läser A hör sex bredvidläsningshäften på tre olika nivåer. Här kan eleverna läsa mer om Emma, Larry och de andra figurerna på Alvägen.
LÄRSPEL Huset på Alvägen lärspel är ett pedagogiskt utformat spel för åk F-1 där eleven arbetar med läsinlärning i svenska på ett roligt och utmanande sätt. Lärspelet bygger på den populäre barnboksförfattaren Martin Widmarks läslära med samma namn och innehåller en spännande och engagerande spelberättelse, olika pedagogiska övningar för elever som håller på att lära sig läsa, träning på alfabetet och över 700 enkla ord. Lärspelet svarar mot Skolverkets kursplaner i Svenska för åk F-1.
Upplägg
”Att titta på bilden, låta barnen fundera och diskutera är ett bra sätt att förbereda dem på vad boken kommer att handla om. Använd gärna bilderna också till att repetera vad de läst. Två bra sätt att öka läsförmågan på!”, säger Martin Widmark som är författare till Jag läser.
Från varje kapitel i läseböckerna fångas olika språkliga och innehållsliga moment upp. Momenten bearbetas under återkommande rubriker i lärarböckerna:
- Jag läser A-B: (Tala – Lyssna, Läsa – Skriva, Arbeta med ord och uttryck)
- Jag läser C-D: (Förförståelse, Diskutera gemensamt, Arbeta vidare)
Under rubrikerna finns förslag till gemensamma övningar i klassen så att alla elever får en förförståelse för innehållet. De föreslagna övningarna syftar till att utveckla elevernas förståelse för innehållet, orden och de underliggande sammanhangen samt att får eleverna tillfälle att tänka, diskutera och yttra sig inför gruppen. Arbeta gärna gemensamt, de ord och uttryck vi valt ut förtjänar att bearbetas med alla elever.
Innehåll
- Jag läser A, Huset på Alvägen: En spännande och rolig berättelse om Emma och Larry och deras annorlunda grannar i huset på Alvägen. Här blandas verklighet med fantasi och historien bäddar för en spännande fortsättning. Jag läser A, Huset på Alvägen har en bunden bokstavsordning i ett återkommande bokstavsuppslag med presentation av fyra bokstäver i taget. Här presenteras personer och företeelser ur innehållet.
A-boken har text på två nivåer på varje sida. Texten på den enkla nivån är tänkt för de elever som inte kan läsa vid skolstarten. Den fungerar att läsa fristående och kan läsas av alla som introduktion och förförståelse till handlingen på sidan. De elever som kan läsa vid skolstarten läser sedan vidare i den vanliga texten. Som hjälp finns ordbilder listade längst bak i boken och på kort i Lärarhandledningen.
- Jag läser B, Resan till skatten: När läsinlärningen är klar fortsätter lästräningen i Resan till skatten. Även i B-boken finns text på två nivåer på varje sida. Vi har valt att ha två textnivåer även i denna bok. För många elever i början av år 2 kan det vara skönt att veta att man klarar av att förstå innehållet fast man inte är så säker läsare. Texten i de gula rutorna kan också användas som inledning och förförståelse till sidan och då passar det bra för alla att läsa den.
I Resan till skatten får vi följa med på en fantasirik resa i jakten på en skatt som ska hjälpa husets invånare att kunna bo kvar. Man kastas mellan verkligheten och en fantasivärld på ett sätt som suddar ut gränserna mellan världarna och lockar till eget skapande.
- Jag läser C, Ben och Koko söker jobb: Berättelsen fortsätter! Nu är det Emmas och Larrys kompisar, de tokiga aporna Ben och Koko, som är huvudpersoner när de försöker skaffa sig ett arbete. Galna upptåg, farliga äventyr, komik och spänning. Turerna är många innan aporna hittar ett jobb som passar dem.
I C-boken finns texten bara på en nivå, boken passar som underlag för boksamtal och för at träna läsförståelse.
- Jag läser D - Den försvunna elefanten: Sista och avslutande delen i serien om gänget på Alvägen. Mängden text är större och nivån är svårare. I en riktigt spännande historia löser Emma, Larry och deras vänner mysteriet med den försvunna elefanten.
I D-boken tränas eleverna att följa ett händelseförlopp och reflektera över texten. I arbetet kring D-boken läggs stor vikt på målen i svenska, kunskapskraven och träning inför de nationella proven i åk 3.
Innehåll Lärspel
Huset på Alvägen lärspel följer samma bokstavsgång som läsläran, med presentation av fyra bokstäver i taget. Eleven tränar sedan på att forma bokstäver, analysera ljud, koppla bokstäver till språkljud, förstå ord och bygga ord utifrån bokstäverna. Eleven får också lösa ordflätor och ordmemory. När eleven är klar med olika moment öppnas spelet successivt upp och eleven får nya utmaningar och spela olika motiverande minispel. Till slut kan eleven komma åt allt i spelet.
Alla instruktioner i spelet läses upp och visualiseras samtidigt. Eleven har hela tiden hjälp av en ordmaskin och ser där hela tiden vad som är nästa steg i spelet.
Eleven kan spela lärspelet på tre olika svårighetsnivåer; lätt, medelsvår och svår. Eleven kan också arbeta med versaler eller gemener på varje nivå. Inställningarna görs via spelets startsida.
På varje nivå kan eleven arbeta fritt i den ordning de själva vill. När de gör rätt får de bekräftelse av olika slag, när de gör fel får de stöd från ordmaskinen. Alla motivationsspel i spelet kan eleven spela så många gånger de själva vill. De kan också göra om spelet på en svårare nivå. Det är enkelt att ändra svårighetsnivå på spelets startsida.
Huset på Alvägen lärspel innehåller ett belöningssystem för eleven i form av guldbokstäver som eleven får när de hittat fyra ord som börjar på bokstaven. De bokstäver och ord eleven klarat visas i ordmaskinen. Där kan eleven också se vilka ordflätor de har klarat av.
I resultatrapporteringen kan du som lärare se detaljerad information om elevens studieresultat, hur många gånger eleven spelat, på vilken svårighetsnivå och vilket resultat eleven har fått. Du får också tillgång till en Lärarresurs som ger dig stöd i hur du kan använda Huset på Alvägen lärspel i undervisningen.
Tekniska krav
Lärspelet fungerar på PC/Mac och interaktiv skrivtavla, webbläsare Internet Explorer, Google Chrome och Safari. Ej i Firefox eller på surfplatta (iPad eller Android-surfplattor).

Om författarna
- Jag läser!
Detta ska alla barn med glädje kunna utropa när de håller i böckerna som Martin Widmark har skrivit och Kristina Grundström har illustrerat. För de här böckerna innehåller "riktiga" texter med både vardag och fantasy. Glädjen i att kunna följa en spännande berättelse kombineras också med en säker fonologisk utveckling.

Recensioner
För att rädda huset på Alvägen ger sig de tokiga grannarna iväg för att leta efter kaptens Svärds skatt i uppfinnarens Veras märkvärdiga bil. Det är en fartfylld och underhållande berättelse hela vägen igenom som eggar fantasin. Resan är farlig, de möter snömannen, åker genom öknen och möter kobror, slåss mot hajar, den sluge piraten Fege Fisen och går nästan vilse i en grotta. På varje uppslag finns roliga illustrationer i flerfärgstryck med inslag av pratbubblor.
Den vane författaren Widmark har lagt upp det hela pedagogiskt. En bok för vuxna och barn att läsa tillsammans och skratta åt.
Anna-Karin Lindh, BTJ, Häftepos 08119410

Jag läser-böckerna är fyra pedagogiskt upplagda kapitelböcker med roliga berättelser. I serien finns läseböcker, arbetsböcker, lärarböcker samt e-böcker i Daisy-format. Jag har inte haft bläddrat i arbetsböckerna, men jag har läst alla läseböckerna i serien. Författaren Martin Widmark berättar på ett livfullt sätt om personerna som bor på Alvägen och deras roliga äventyr.
I huset på Alvägen bor Emma och Larry, Larrys hund Sulan, uppfinnaren Vera Larsson, kapten Svärd och aporna Ben och Koko. Larrys hund Sulan försvinner och när kompisarna Larry och Emma ska leta efter Sulan börjar de med att besöka gra...

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben