9789147080984: Tough Stuff D (Good Stuff - skolår 6-9)

Lust att lära!
Att undervisa med Good Stuff ger en bra grund för att eleverna ska uppnå de kunskapskrav som ställs i kursplanerna i engelska år 7-9 i Lgr 11.
Good Stuff får en ansiktslyftning i Good Stuff GOLD, men du som vill behålla gamla Good Stuff-paketet med alla möjligheter till individualisering kan göra det. Vi kommer att sälja den gamla Good Stuff A-D och den nya Good Stuff GOLD A-D parallellt.

Läs mer
Utmärkande drag
- Alla elever ska lyckas
- Tematiskt uppbyggda kapitel
- Engagerande texter i två olika nivåer underlättar arbetet i heterogena grupper
- Stort utbud av kompletterande material
- Lätt att individualisera undervisningen
Good Stuff är ett av de mest uppskattade engelskläromedlen genom tiderna, inte minst tack vare de spännande och lättlästa texterna som eleverna bara älskar. Därför kommer Good Stuff att fortsätta säljas parallellt med den reviderade upplagan, som heter Good Stuff GOLD. Du som vill fortsätta använda Good Stuff och alla dess kringkomponenter kan göra det. Du kan fullt ut anpassa din undervisning med hjälp av övningsböcker på olika nivåer och ta hjälp av diagnosmaterialet för Good Stuff A-D.
Vill du istället prova den reviderade Good Stuff GOLD kan du kombinera även den med Just Stuff, Tough Stuff och Good Stuff Listening.
Det finns Good Stuff till alla elever!
Good Stuff är tematiskt uppbyggd med texter på olika nivåer, övningsböcker på olika nivåer, diagnoser och andra komponenter med speciell inriktning på skilda behov. Det gör det enkelt för dig att individanpassa undervisningen. Ämnena är utmanande och väcker diskussionslust, mycket är verklighetsbaserat. Texterna är skrivna på ett språk som eleverna känner igen. I Good Stuff-serien är engelskan modern och vardaglig, tilltalet är rakt och naturligt.
Textbook A-D som tryckt bok eller Onlinebok
Du kan välja att använda textböckerna i Good Stuff-serien som vanliga, tryckta böcker eller som Onlineböcker, beroende på hur digitalt du vill arbeta med engelskan i ditt klassrum. I Onlineböckerna ligger elevljudet inlagt i form av en länk på varje sida i boken, vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö. Läs mer om Onlinebok
I textböckerna möter dina elever autentiska texter, faktatexter, noveller, dialoger och rollspel. Ni får också läsa utdrag ur romaner och tidskrifter, framför allt i de senare böckerna. Böckerna är uppdelade i kapitel med teman. Varje kapitel har två svårighetsnivåer, från det riktigt enkla (gröna texter) till det mer utmanande (gula texter). Alla böcker från A till D följer samma pedagogiska upplägg, men texterna och ämnena anpassas efter elevernas ålder. Good Stuff A Textbook är tänkt för åk 6, Good Stuff B Textbook är tänkt för åk 7, etc.
Tips! Träna textbokens glosor med hjälp av den kostnadsfria Glosmaskinen, i datorn eller telefonen! Eleverna kan förhöra och rätta sig själva. Gå in på www.liber.se/glosmaskin.
Good Stuffs textböcker finns inlästa hos Inläsningstjänst.
Workbook A-D
Eleverna blir stärkta av roliga övningar som de klarar av! Genom lekfulla ord- och frasövningar, hörövningar och skrivövningar gnuggar, vrider och vänder övningsböckerna på kunskaperna från textböckerna. Den genomgående strukturen gör det möjligt för eleverna att arbeta effektivt och självständigt. Arbetsuppgifterna blir mer kreativa och fria ju längre man kommer i serien.
Grammatikövningarna ligger i en separat del vilket möjliggör för dig att styra över när det passar att ta in de olika momenten.
Det finns separata elevfacit till samtliga Workbook under namnet Key Workbook.
Workbook Challenge
Workbook Challenge har tillkommit efter önskemål om en övningsbok till de elever som klarar mer avancerade övningsuppgifter.
Good Stuffs två övningsböcker går att använda parallellt i klassrummet då sidorna i böckerna är överensstämmande. Skillnaden är att Challenge har fler produktiva och resonerande uppgifter, fördjupningsövningar och fokus på valfrihet. Svårighetsnivån är höjd och samtliga instruktioner är på engelska, men ungefär hälften av övningarna är desamma som i Workbook, som fungerar som gemensam bas. Det finns separata elevfacit till samtliga Workbook Challenge under namnet Key Challenge.
Lärarhandledning A-D
I lärarhandledningen finner du stöd att planera riktigt bra lektioner. En ovärderlig hjälp oavsett om du har gott om tid eller om tiden är knapp. Här får du förslag på upplägg, tips på intressant information och bra sökvägar.
Du behöver aldrig sakna arbetsmaterial eftersom det i lärarhandledningen finns massor av extraövningar i form av kopieringsunderlag samt extra hörövningar. Det finns dessutom ett gediget underlag för utvärdering och tester på olika nivåer.
Lärar-CD, Elev-CD och Sång-CD
På lärar-CD:n finns samtliga texter och hörövningar. Elev-CD:n gör det möjligt att för eleven att själv lyssna på bastexterna (denna CD innehåller endast bastexterna, inte hörövningar). Ljudet från elev-CD:n ligger även i Good Stuffs Onlineböcker. Sång-CD:n innehåller de sånger som inleder varje kapitel.
Good Stuff Diagnos - Lärarhäfte, elevhäfte och CD
Ett häfte för varje årskurs A-D (år 6-9) med ett antal diagnoser, som bygger på ord och strukturer från Textbook och Workbook samt separata grammatikdiagnoser.
Lärarhäfte med instruktioner hörmanus, facit, extra writing- och speakinguppgifter, Yellow Tests (för de gula texterna) och bedömningsprotokoll. Elevhäftena säljs i 5-pack. Separat CD med hörförståelseuppgifter för antingen år 4,5 och A (år 6) eller B-D (år7-9).
Good Stuff A–D Pluswebb
Good Stuff-Pluswebbarna täcker in skolår 6-9. De består av språkstärkande i många färdigheter, och de följer Good Stuff-seriens kapitelupplägg och struktur. Läs mer om Pluswebb
Good Stuff Pluswebbarna innehåller:
- Odförståelseövningar
- Läsförståelseövningar
- Hörförstelseövningar
- Självtest
- Grammatikövningar
- Större projekt
- Kunskapsmål
Eleverna får både befästa baskunskaper och använda det de har lärt sig i tillämpningsövningar. Alla webbar innehåller en stor fristående del med grammatikövningar och större projekt med tydliga mål som följer en stegvis pedagogik där eleven får stöd under hela arbetet fram tills att de kan presentera sitt uppdrag, visuellt, skriftligt eller muntligt.
Just Stuff A-D
Just Stuff är ett läromedel som passar för elever som läser extraengelska, exempelvis som språkval, men också av andra elever med särskilda behov. Materialet är framtaget med speciell medvetenhet om vad som hjälper elever med läs- och skrivproblematik. Den anpassningen underlättar inlärningen för alla elever. Just Stuff är oerhört lättillgängligt och lättarbetat. Anpassningen ligger framför allt i struktur och layout, där inget tillåts att störa eller avleda uppmärksamheten. Dessutom introduceras texter och kapitel på ett sätt som ger eleven en god förförståelse. Just Stuff kan användas parallellt med läromedlet Good Stuff då temana är desamma och de på olika sätt förstärker varandra. Läs mer om Just Stuff här.
Du kan välja att använda textböckerna i Just Stuff-serien som vanliga, tryckta böcker eller som Onlineböcker. I Onlineböckerna ligger samma ljud som på elev-cd:n inlagt i form av en länk på varje sida i boken, vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö.
Till Just Stuff finns en kostnadsfri Glosmaskin till samtliga böcker, som eleverna kan arbeta med på datorn eller mobilen. Läs mer här.
Just Stuff Pluswebb
Just Stuff Pluswebbarna täcker in skolår 6 och 7 och följer Just Stuff-seriens upplägg och struktur. Läs mer om Pluswebb
Just Stuff Pluswebbarna innehåller:
- Ordförståelseövningar
- Läsförståelseövningar
- Hörförståelseövningar
Just Stuff Pluswebbarna är bildrika, lekfulla och engagerande i kombination med en mycket genomtänkt struktur och progression som stöttar elever som behöver mycket stöd i sitt arbete med engelskan. Pluswebbarna innehåller också hela seriens inspelade ljud i mp3-format.
Tough Stuff A-D
Tough Stuff är, precis som det låter som, ett läromedel med attityd. Ställ några Tough Stuff i klassrummet så har du alltid sysselsättning för dina elever som blir klara snabbt och behöver nåt mer att bita i. Här finns mer utmanande texter, övningar och fördjupning. Tough Stuff är helt fristående från Good Stuff-serien men följer samma teman. På så sätt fungerar Tough Stuff också för de tillfällen när eleverna vill få fler texter i ett tema som de fördjupar sig, t.ex. i ett projekt.
Good Stuff Listening A-B & C-D
Good Stuff Listening är ett fristående hörmaterial som låter eleverna öva på att höra talad engelska i olika vardagliga situationer och med olika dialekter. Här finns mängder av extra hörövningar som knyter an till temana i Good Stuff-böckerna, men som också kan användas helt fristående. Good Stuff Listening består av två kopieringsunderlagsböcker med tillhörande cd-skivor, A-B för skolår 6-7 och C-D för skolår 8-9.

Om författarna
Huvudförfattare i Good Stuff
Andy Coombs står för de flesta av de mycket uppskattade texterna i textböckerna. Han använder ofta egna erfarenheter som han samlar under sina många resor runt om i världen. Han har författat ett flertal textböcker i engelska för olika åldrar samt också rent skönlitterära böcker för barn och ungdomar. Andy kommer från England men bor i Sverige.
Annika Bayard har arbetat på högstadiet i många år där hon undervisat i svenska och engelska. Annika är en erfaren läroboksförfattare och har skrivit ett flertal böcker för skolans alla stadier.
Roland Hagvärn är liksom övriga författare erfaren läroboksförfattare. Han är verksam lärare i engelska och tyska på högstadiet.
Kjell Johansson är verksam lärare i tyska och engelska. Han undervisat från årskurs 1 till universitetet och har skrivit ett flertal läromedel från mellanstadienivå till gymnasiet.
Monika Saveska Knutagård har kommit med textförslag och gjort övningar. Hon är lärare i engelska och spanska.
Fler textleverantörer:
Andrew Thelander bor utanför Brisbane i Australien och har skrivit texter om Australien.
Richard Burns är high school-lärare i Kalifornien och har skrivit texter om USA.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben