Anette Althén Mal (Reviderad): Workbook

ISBN 13: 9789127506138

Mal (Reviderad): Workbook

 
9789127506138: Mal (Reviderad): Workbook
Reseña del editor:

Med Mål är det lätt att lära sig svenska

Mål varken spurtar eller stressar fram i det svenska språket. Här vandrar vi tryggt och i varje elevs eget tempo på vägen fram till kunskapsmålen för utbildning i svenska för invandrare, studieväg 2 kurs B och C. 

Reviderad och moderniserad

I Mål finns allt det som nämns i nya kursplanen och lite till. Nya upplagan innehåller en mängd olika texttyper som eleverna stöter på i sin vardag som till exempel beskrivande texter, information, instruktioner, tabeller och diagram. Eleverna får träna alla färdigheter och även möta verklighetsanpassade situationer med ett persongalleri av fotograferade människor.

Stadig progression och individanpassning

Läroboken är grundstommen i Mål och med hjälp av den, övningsboken och lärarhandledningen kan du vara flexibel och anpassa din undervisning för varje individ. Även lärarhandledningen är reviderad och innehåller nu mer material och bedömningsstöd. Läs mer om lärarhandledningen längre ned på sidan. Mål bjuder på en tydlig struktur som gör det lätt för eleverna att gradvis bygga upp sitt språk. Läromedlet gör det lättare för dig att ge stöd åt hela grupper eller enskilda individer så att alla dina elever kan utvecklas optimalt.

Allt du och dina elever behöver

Mål bjuder på en tydlig struktur som gör det lätt för eleverna att gradvis bygga upp sitt språk. Läromedlet gör det lättare för dig att ge stöd åt hela grupper eller enskilda individer så att alla dina elever kan utvecklas optimalt. Mål innehåller allt du behöver för att känna dig trygg med att dina elever ska behärska svenskan så att de kan ta sig fram i det svenska samhället och klara kunskapskraven för sfi studieväg 2.

Mer prat på lektionerna

Från första sidan lär sig eleverna ord som de kan använda direkt i sin vardag. Dialoger med vardagsfraser följs upp av hörövningar och i vissa fall uttalsövningar. Både läroboken och övningsboken ger gott om tillfällen för eleverna att samtala med varandra. Med Mål får man prata på lektionerna! Inloggningskod för ljudfiler och hörövningar hittar du på omslagets insida. Gå in på läromedelswebben på nok.se/mal.

Fördjupning med övningsboken

I Mål finns det gott om extra övningar, repetitionstillfällen och möjligheter för individanpassning och fördjupning. Övningsboken innehåller ännu mer övningar för att eleverna ska kunna träna extra på det de behöver och jobba mer självständigt. Övningarna fångar in elever vars kunskaper ligger både under, över och i nivå med läroboken och fokuserar på både muntliga och skriftliga språkfärdigheter. På läromedlets hemsida hittar du och dina elever även webbövningar.

Grammatik

I både lärobok och övningsbok kan eleverna träna på sin grammatik. I lärobokens slutdel fi nns en minigrammatik som tar upp grammatikens centrala delar. I Läroboken sker löpande hänvisningar till Måls grammatikböcker som är anpassade för 17 olika språk. Läs mer om Målgrammatiken här.

Lärarhandledning för flexibel undervisning

Lärarhandledningarna till Mål 1 och Mål 2 innehåller ett mycket omfattande material som är till stor hjälp i undervisningen. Måls lärarhandledningar hjälper dig att anpassa undervisningen för skiftande kunskapsnivåer.

Ännu mer prat på lektionerna

Lärarhandledningarna består av en tryckt del samt fyra cd-skivor. De inne håller bland annat hörförståelse till proven, lärobokens samtliga texter och hörövningar, allt kopieringsunderlag, extramaterial, prov samt färgbilder som stöd för samtal och diskussion. Förutom många mindre illustrationer av enskilda ord innehåller lärarhandledningen även kapitlens temabilder.

Provförberedande

I lärarhandledningen finns bedömningsstöd och prov som är anpassade för att förbereda eleverna för de nationella sfi-proven.

Kort om Mål: Individualisering & flexibilitet Verkliga situationer & texttyper Långsam progression Filmer och webbövningar Interaktiv Sfi kurs B & C Språkintroduktion och förberedelseklass  

Reseña del editor:

Mål

Populära Mål 1 och 2 är i första hand tänkta för nybörjare som läser Utbildning i svenska för invandrare studieväg 2, dvs kurs B och C, och motsvarande nivå inom andra skolformer.

Mål är en komplett kurs där alla färdigheter tränas i läroboken. Grammatikprogressionen är långsam och trygg. En minigrammatik baktill i läroboken innehåller alla moment som tas upp. Läroböckernas texter, dialoger och övningar hålls ihop av ett fast persongalleri: människor i olika åldrar och livssituationer som eleverna blir alltmer bekanta med.

Nyheter i mål
I 4:e upplagan av Mål har vi förnyat med ett mer autentiskt utseende med fler foton och moderna och aktuella genrer som blogg, mejl, sms etc. så att eleverna kan relatera texterna till sin vardag.

Mål är anpassad efter den senaste kursplanen och betygskriterierna. För att underlätta självständigt arbete finns en elev-cd längst bak i boken.

Hänvisningar till övningsboken
I läroboken får eleverna löpande hänvisningar till övningsboken. Det är en förbrukningsbok med övningar på, under och över lärobokens nivå. Här kan eleverna utveckla sin kommunikativa förmåga genom att arbeta både skriftligt och muntligt med sådant som tas upp i läroboken.

Mycket prat
Från första stund får eleverna ord och fraser som de kan använda direkt i sin vardag. I varje kapitel ligger fokus på ett eller två teman. Det innebär att man arbetar intensivt med ordförrådet inom respektive tema.

Dialoger med vardagsfraser följs upp med hörövningar och ofta också med några ytterligare talövningar. Det blir mycket prat i klassrummet för både läroboken och övningsboken ger gott om tillfällen att samtala, både i par och i grupp.

Uttalsmarkeringen i Mål är i denna upplaga utbytt mot konsonantmarkering, som är den mest utbredda inom svenska som andraspråk idag.

Digitalböcker
Mål läroböcker finns även som digitalböcker med inläst text med naturligt tal. Digitalböckerna har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion. Använd dem gärna för genomgångar med projektor.

Webbövningar

Det finns redan nu webbövningar till Mål, men hösten 2013 kommer det att finnas nya, utvecklade webbövningar för dig som är Mål-kund.

Mål Lärarhandledning

Lärarhandledningen till Mål 1 innehåller ett mycket omfattande material och tillsammans med läroboken och övningsboken är den till stor hjälp i undervisningen.

Starkt stöd för muntlig kommunikation
Materialet består av en tryckt del med fyra bifogade cd-skivor: en med hörförståelsedelen till testerna och två med alla texter och hörövningar till läroboken samt en med alla kopieringsunderlag, extramaterial samt tester. Färgbilderna på skivan med pdf:er är ett bra stöd för samtal och diskussion. De kan visas med hjälp av projektor eller skrivas ut på vanligt sätt. Förutom många mindre illustrationer av enskilda ord är alla huvudsakliga foton och illustrationer från läroboken med.

Tester
Testerna är anpassade både efter den nya kursplanen för Utbildning i svenska för invandrare men även efter sfi-provens struktur/nivå, vilket förbereder eleven väl inför dessa. Hörförståelsedelen är inspelad med ett naturligt tal.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben