Klara svenskan åk 4 Elevbok Språklära

 
9789127438019: Klara svenskan åk 4 Elevbok Språklära

Att tala, läsa och skriva hänger ihop

I Klara Svenskans arbetsgång byggs kunskapen upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning.

Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper (i åk 4: återberättande text, faktatext, berättande text och instruerande text). Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, t.ex. planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik.

Längre texter som eleverna producerar skrivs inte i boken men planeringen inför skrivandet, checklistor och bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken.

Med gemensamt kunskapsbygge, tydliga mål, återkoppling och vägledning i arbetet rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare.

 
Läs mer i "Så här hänger det ihop" (PDF).

Tillsammans blir vi självständiga! Vill du vara med och påverka och tycka till om Klara svenskan?
Bli medlem i Facebook- gruppen Klara svenskan!

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben