Insikt Biologi Kurs 1 Lärobok

 
9789127409583: Insikt Biologi Kurs 1 Lärobok

     
INSIKT Biologi  Förklarar så att alla förstår Med Insikt blir biologikursen rolig och lättillgänglig! Insikt Biologi och  det nya läromedlet Insikt Bioteknik hjälper eleverna att verkligen förstå sammanhangen i biologin och kopplingen mellan det stora påtagliga och det för ögat lilla osynliga förklaras tydligt. Eleverna uppmuntras till att reflektera, ­analysera och dra egna slutsatser.

 

  Insikter i alla kurser

Insikt Biologi finns för kurserna Biologi 1, 2 samt Bioteknik. Böckerna passar för såväl vuxenutbildning, på distans eller i klassrum, som gymnasium eller naturvetenskapligt basår och är utvecklat i enlighet med Gy2011.

 
  Förklarar och beskriver

Insikt Biologi är tydlig och förklarande på ett sätt som gör att eleverna lättare kan arbeta med boken hemma och komma väl förberedda till lektionerna. Böckerna har tydliga förklaringar som beskriver, exemplifierar och konkretiserar allt från små celler till
stora kretslopp och texterna förstärks med många inspirerande foton och pedagogiska illustrationer.

Alla kapitel avslutas med Insikter samt Fundera vidare-frågor där eleverna kan repetera, läsa kapitelsammanfattningen och utmanas ytterligare.

För självstudier och korta lektioner

Insikt Biologi är tydlig och förklarande på ett sätt som gör att eleverna lättare kan arbeta med boken hemma och komma väl förberedda till lektionerna. Böckerna har tydliga förklaringar som beskriver, exemplifierar och konkretiserar allt från små celler till stora kretslopp och texterna förstärks med många inspirerande foton och pedagogiska illustrationer. Insikt Biologi passar även utmärkt för distansstudier då tydlighet och uppmuntran hjälper eleverna att klara studierna själva, utan att stöta på problem som bromsar. 

Läroböckernas alla kapitel avslutas med Insikter samt Fundera vidare-frågor där eleverna kan repetera, läsa sammanfattning och utmanas ytterligare.

Väcker nyfikenhet och reflektion

I böckerna används ett lättillgängligt språk med ett tydligt elevtilltal som skapar nyfikenhet och väcker intresse hos dina elever. Texterna är berättande och exemplen och förklaringarna utgår ifrån elevens perspektiv, är lätta att ta till sig och skapar verklig förståelse. Eleverna får mer än faktakunskaper, de uppmuntras till egen analys och refl ektion som ger insikter.

 

  Insikt Biologi 1

Läroboken inleds med ett kapitel som beskriver vetenskapligt arbetssätt. Det följs av kapitlet Så började det, där grunderna i cellbiologi och evolution läggs. I kapitlet Livets utveckling och historia förklaras evolutionsteorin ingående. Därefter kommer Etologi, Ekologi och Genetik. Genetiken finns även med genomgående i samtliga kapitel, eftersom förståelsen för sambanden mellan det lilla och det stora är viktigt. Ett sammanfattande kapitel om Människan och naturen belyser viktiga framtidsfrågor i en positiv anda.

    Insikt Biologi 2

Läroboken inleds med en grundlig beskrivning av den eukaryota cellen för att sedan gå vidare till individen och dess olika organ. Växter och svampars livscykel och fysiologi beskrivs också. Frågor om hur arv och livsstil påverkar vår hälsa diskuteras mot bakgrund av de stora folksjukdomarna. I avsnittet Förälskelse och fortplantning förklaras reproduktionens anatomi och fysiologi. Boken avslutas med ett kapitel om bioteknik.

    Insikt Bioteknik

Den nya boken Insikt Bioteknik inleds med en inblick i vad bioteknik är. Därefter behandlas bl a biotekniska och gentekniska verktyg och metoder samt hur de appliceras på områden där vi i dag och i framtiden kommer att ha användning för dem.

Läs mer om Insikt Bioteknik här

    Lärarhandledning

Här finns laborationer att göra hemma eller i klassrum, begreppsträning, ordlistor, övningar och fördjupningsuppgifter, tips, råd samt instuderingsuppgifter. Vidare ges också förslag på ett urval svårare provuppgifter eller frågor som kan användas som diskussionsunderlag. Syfte och mål med laborationer och övningar förklaras med koppling till ämnesplanen enligt Gy2011, för både elever och lärare. Med lärarhandledningen blir det lättare att anpassa undervisningen för varje individ, oavsett om de studerar i klassrum eller på distans.

INSIKT Biologi Digital

INSIKT biologi och naturkunskap finns även som Digitalböcker. Här är all text inläst och dessutom har de funktioner som sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken när de vill och var de än befinner sig.

Läs mer om våra digitala läromedel här.

          Kort om INSIKT Biologi:   INSIKT är en läromedelsserie för biologi, naturkunskap och bioteknik Elevnära språk Håller kvar elevens intresse Passar bra för självstudier Lättillgängligt & engagerande Uppmuntrar till egen reflektion Förklarar & väcker nyfikenhet Tydlig koppling mellan smått & stort Skriven för gy 2011

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben