Keepsake Practice Facit (Good Luck)

 
9789121204948: Keepsake Practice Facit (Good Luck)

En modern klassiker!
Vill du fokusera på dialog och text har du hittat rätt läromedel! Good Luck uppmuntrar eleverna att vilja och våga använda engelska.
Good Luck 4-6 ger eleverna en god grund för att uppnå de kunskapsmål som ställs i kursplanerna för 4-6 i Lgr 11. Läromedlet vilar på väl beprövad metodik med fokus att utveckla elevens förmåga till kommunikation, i första hand muntlig men också skriftlig kommunikation – inte minst förmåga till fri kommunikation.

Läs mer
Reviderad upplaga
Den reviderade upplagan av Good Luck innehåller:
- många nya texter, nya illustrationer och delvis nya sånger.
- fler hörövningar både i Textbook och Workbook.
- fler övningar i Workbook (utökat sidantal).
- en ordlista med fraser och uttryck översatta i sin helhet.
- cd-skiva.
- en lärarhandledning med utförliga metodiska anvisningar.
Den grundläggande pedagogiken är väl beprövad. Du känner igen dig, men får möjlighet att variera och anpassa undervisningen efter dina och gruppens önskemål.
Textbook
Good Luck A har många dialoger skrivna på vardaglig, idiomatisk engelska. Längst bak i boken finns sångtexterna och julkapitlet som du kan använda när det passar bäst. Look and listen-övningarna har blivit fler.
Good Luck B bjuder på nyskrivna texter, bl.a. om Bobbie the Goalie, A Girl Maradona och The Rary. Helt nya bekantskaper är också Jason och Judy - mailkompisar som träffas för första gången i B-boken. De är med i ett tiotal dialoger med modern vardagsengelska från USA och Storbritannien. Textboken avslutas med julkapitlet och en längre text under rubriken Extra Reading.
Good Luck C består av kapitel uppbyggda av en baskurs med en eller flera texter, samt en buffert med Learn by Reading-texter. I baskursen träffar eleverna åter på Jason och Judy från B-boken.
Workbook
Good Luck A Workbook har fler övningar som möjliggör en högre grad av individualisering. Hörövningarna Listen and Write utvecklar elevernas förmåga att förstå talad engelska utan textstöd.
Good Luck B Workbook har en förbättrad struktur och många nya övningar. Grammatiken tränas genom både muntliga och skriftliga övningar. Fonetik tränas genomgående i ett särskilt spår.
Good Luck C Workbook innehåller många nya ordkunskapsövningar kopplade till kapitlens baskurs. Där finns även Good Lucks traditionellt rika blandning av hör-, tal- och skrivövningar som tillsammans behandlar baskursen grundligt. Till alla Learn by Reading-texter finns innehållsfrågor. I Workbook finns fler uttalsövningar på fonetik. Dessutom är Basic Grammar reviderad och innehåller fler övningsexempel än tidigare.
Cd-skivor
Allt ljudmaterial till reviderade Good Luck finns på cd-skivor. De innehåller ljudinspelningar av bokens alla texter, sånger och hörövningar.
Diagnostiska uppgifter
De diagnostiska uppgifterna är också de anpassade efter den reviderade upplagan av Good Luck.
Hörövningarna till diagnoserna finns inspelade på en särskild cd.
Teacher’s Book
Teacher’s Book A, B och C har alla bearbetats och anpassats till den reviderade upplagan av Good Luck. Den pedagogiska idén finns uttryckt i 26 punkter och innehåller dels generella anvisningar, dels olika förslag på tillvägagångssätt vad gäller olika undervisningsmoment. Lärarhandledningen ger även praktiska förslag på hur du kan låta eleverna arbeta med bokens olika kapitel.
Keepsake
"Engelskböckernas engelskbok" - en resursbok som gör det lätt att variera och individualisera undervisningen.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Product Description:

En modern klassiker!
Vill du fokusera på dialog och text har du hittat rätt läromedel! Good Luck uppmuntrar eleverna att vilja och våga använda engelska.
Att undervisa med stöd av Good Luck 4-6 ger eleverna en god grund för att uppnå de kunskapsmål som ställs i kursplanerna för 4-6 i Lgr 11. Läromedlet vilar dock på äldre tankar om språkinlärning och kan behöva kompletteras vad gäller den mer fria kommunikationen.

Läs mer
Reviderad upplaga
Den reviderade upplagan av Good Luck innehåller:
- många nya texter, nya illustrationer och delvis nya sånger.
- fler hörövningar både i textbook och workbook.
- fler övningar i workbook (utökat sidantal).
- en ordlista med fraser och uttryck översatta i sin helhet.
- cd-skiva.
- en lärarhandledning med utförliga metodiska anvisningar.
Den grundläggande pedagogiken är densamma som tidigare. Du känner igen dig, men får möjlighet att variera och anpassa undervisningen efter dina och gruppens önskemål.
Textbook
Good Luck A har många dialoger skrivna på vardaglig, idiomatisk engelska. Längst bak i boken finns sångtexterna och julkapitlet som du kan använda när det passar bäst. Look and listen-övningarna har blivit fler.
Good Luck B bjuder på nyskrivna texter, bl.a. om Bobbie the Goalie, A Girl Maradona och The Rary. Helt nya bekantskaper är också Jason och Judy - mailkompisar som träffas för första gången i B-boken. De är med i ett tiotal dialoger med modern vardagsengelska från USA och Storbritannien. Textboken avslutas med julkapitlet och en längre text under rubriken Extra Reading.
Good Luck C består av kapitel uppbyggda av en baskurs med en eller flera texter, samt en buffert med Learn by Reading-texter. I baskursen träffar eleverna åter på Jason och Judy från B-boken.
Workbook
Goodluck A Workbook har fler övningar som möjliggör en högre grad av individualisering. Hörövningarna Listen and Write låter eleverna visa att de kan förstå talad engelska utan textstöd.
Goodluck B Workbook har en förbättrad struktur och många nya övningar. Grammatiken tränas genom både muntliga och skriftliga övningar. Fonetik tränas genomgående i ett särskilt spår.
Goodluck C Workbook innehåller många nya ordkunskapsövningar kopplade till kapitlens baskurs. Där finns även Good Lucks traditionellt rika blandning av hör-, tal- och skrivövningar som tillsammans behandlar baskursen grundligt. Till alla Learn by Reading-texter finns innehållsfrågor. I Workbook finns fler uttalsövningar på fonetik. Dessutom är Basic Grammar reviderad och innehåller fler övningsexempel än tidigare.
Cd-skivor
Allt ljudmaterial till reviderade Good Luck finns på cd-skivor. De innehåller ljudinspelningar av bokens alla texter, sånger och hörövningar.
Diagnostiska uppgifter
Diagnoserna är också de anpassade efter den reviderade upplagan av Good Luck.
Hörövningarna till diagnoserna finns inspelade på en särskild cd.
Teacher’s Book
Teacher’s Book A, B och C har alla bearbetats och anpassats till den reviderade upplagan av Good Luck. Den pedagogiska idén finns uttryckt i 26 punkter och innehåller dels generella anvisningar, dels olika förslag på tillvägagångssätt vad gäller olika undervisningsmoment. Lärarhandledningen ger även praktiska förslag på hur du kan låta eleverna arbeta med bokens olika kapitel.
Keepsake
"Engelskböckernas engelskbok" - en resursbok som gör det lätt att variera och individualisera undervisningen.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben