Matematikboken Y Grön (Matematikboken XYZ (Upplaga 3))

 
9789121176078: Matematikboken Y Grön (Matematikboken XYZ (Upplaga 3))

Alla kan lyckas på sin nivå!
Gör det lättare för dina elever att klara av matten! Låt dem få välja svårighetsnivå på de uppgifter de räknar!

Läs mer
Alla kan lyckas med matte
Matematikboken är komplett för hela grundskolan.
Matematikboken står för marknadens största bredd – alla kan hitta lagom stora utmaningar och lyckas med sin matte.
Många nivåer ger utmaning till alla
En av grundidéerna i Matematikboken XYZ är att alla elever ska kunna lyckas på sin egen nivå. Det kan de bl.a. göra genom att välja svårighetsnivå på de uppgifter de räknar. Uppgifterna i böckerna är uppdelade i svårighetsnivåer.
Helt parallella böcker i år 8 och 9
I tredje upplagan av Matematikboken XYZ finns det ytterligare möjligheter för eleverna att välja rätt nivå. I år 7 börjar alla med den gemensamma X-boken. I år 8 och 9 kan eleverna välja mellan en lättare Grön eller en svårare Röd bok. På så sätt kan alla få tillräckligt med färdighetsträning och räkna uppgifter som inte blir för svåra för fort.
De Gröna och Röda böckerna i år 8 och 9 är helt parallella, vilket gör att de fungerar utmärkt att använda oavsett hur elevgruppen är sammansatt.
Grön och Röd bok helt parallella
Innehållet i de Gröna och Röda böckerna är helt parallellt. Alla kapitel och avsnitt innehåller samma moment, men med olika svårighetsgrad. Tack vare det blir det lätt för dig som lärare att använda Grön och Röd bok i samma klassrum.
Kort repetition och Utmaning
När kursen är klar i slutet av vårterminen upplever många lärare att det inte finns tid att träna mera för de elever som riskerar att inte få godkänt. Därför har vi gjort de sex första kapitlen i X och Y-böckerna lite kortare. På så sätt kommer det sista provet lite tidigare på vårterminen så kursen blir klar i god tid.
Därefter finns två kapitel. Först kommer kapitlet "Kort repetition" som repeterar den matematikkurs eleven läst under året och passar bra för de elever som riskerar att inte få godkänt. Sista kapitlet heter "Utmaningen" och innehåller lite svårare uppgifter för de elever som inte behöver räkna "Kort repetition".
Inför nationella proven
Under vårterminen i år 9 är det dags för de nationella proven. För att ge eleverna en chans att repetera inför proven innehåller Z-böckerna bara fem grundkapitel, följda av ett ordentligt repetitionskapitel inför de nationella proven "XYZ med sikte på framtiden".
Variera din undervisning
Det finns ett "Tema" i varje kapitel, liksom en sida med "Taluppfattning + huvudräkning". Dessutom innehåller varje kapitel en rosa sida som heter "Fundera och diskutera" med uppgifter som tränar eleverna att resonera kring matematiska uppgifter av öppen karaktär.
Bashäftena
De elever som är svaga i matematik och är i behov av extra stöd kan behöva lite enklare uppgifter innan de börjar räkna på A-nivån i läroboken. Tidigare hade vi ett träningshäfte till läroboken med ett lite större format, nu har bashäftena samma format som läroboken.
En lathund i boken gör det lättare
I den tredje upplagan av Matematikboken XYZ finns en sammanhållen sammanfattning – en lathund – i slutet av boken. Där finns de matematiska momenten sammanfattade och beskrivna på ett kort och enkelt sätt.
Lathunden
Lathunden är en fristående exempel- och formelsamling som tar upp flertalet begrepp och metoder man möter i grundskolans matematik upp till år 9. Den är en värdefull hjälp vid t.ex. läxarbete. Häftet vänder sig också till föräldrar som vill skaffa sig en snabb översikt av den matematik som eleverna möter. Lathunden kan användas oberoende av vilket grundläromedel man har i matematik.
Klara, färdiga G
Klara, färdiga G vänder sig till elever som i slutet av skolår 9 riskerar att inte klara godkänt i matematik. Alla kapitel inleds med en målbeskrivning och en fördiagnos. Diagnosen hänvisar till vilka uppgifter som bör räknas. I slutet av kapitlet finns ett självtest. Klara, färdiga G innehåller facit och kan användas oberoende av vilket läromedel man har i matematik. Den kan med fördel användas tillsammans med Lathunden.
Extraboken
Extraboken vänder sig till elever som arbetar i högt tempo och söker större utmaningar. Boken bygger vidare på och fördjupar det som tas upp i Matematikboken XYZ. Den kan användas oavsett vilket basläromedel man har i matematik.
Varje kapitel i Extraboken avslutas med avsnittet "Testa dig själv". Uppgifterna där är hämtade från bokens exempelrutor. Elever som får problem med självtestet kan på så sätt få hjälp genom att titta tillbaka på det aktuella exemplet. Utöver facit finns förslag på lösningar till de svårare uppgifterna.
Problemboken
I Problemboken får eleverna lära sig olika strategier för problemlösning. I det första kapitlet tränas strategierna; "Rita en figur", "Gissa och pröva", "Gör en tabell", "Rita diagram" "Steg för steg", "Tänk logiskt", "Hitta mönster" samt "Använd x och y".
I det andra kapitlet blandas 100 problem och eleven får själv välja strategi för sin lösning. Utöver facit finns förslag på lösningar till de flesta uppgifterna.
Matematikboken XYZ på webben
På XYZ:s hemsida www.liber.se/xyz hittar du extramaterial till denna tredje upplaga. När du köper en lärarhandledning får du också ett lösenord så att du kan ladda ner nya provräkningar varje år, ändra i filerna och skriva ut kopieringsunderlag etc.
Samtliga läxor finns också på hemsidan så att eleverna slipper bära böckerna med sig hem när de har läxa. Om du använder bashäftet som ordinarie bok kanske du inte vill köpa en lärarhandledning bara för att få facit. På webbsidan hittar du därför facit till alla bashäften.
Böckerna finns inlästa som ljudböcker hos Inläsningstjänst och finns även som MP3-filer på hemsidan.

Om författarna
Den tredje upplagan av Matematikboken XYZ har fått en ny författare i Kristina Johnson. Hon arbetar som matematik- och NO-lärare på Bergtorpsskolan i Täby, Stockholm.
Lennart Undvall är adjunkt i matematik och fysik. Han undervisar i S:t Illians skola och på KomVux i Västerås. Karl-Gerhard Olofsson är adjunkt i matematik, verksam i Umeå, och Svante Forsberg var barn- och ungdomschef för Svartbäcken i Uppsala kommun.
Lennart Undvall tilldelades 2001 års Ingvar Lindqvistpris i fysik för sin pedagogiska kompetens och sitt starka engagemang inom det naturvetenskapliga området. Han har entusiasmerat och stimulerat elever till extra studier och arbetsinsatser som resulterat i förnämliga resultat.
Priset utses av Kungl. Vetenskapsakademien.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben