Morfologische Atlas Van De Nederlandse Dialecten: Deel 2 (MAND)

 
9789053567746: Morfologische Atlas Van De Nederlandse Dialecten: Deel 2 (MAND)
Reseña del editor:

The Morphological Atlas of the Dutch Dialects (MAND presents the morphological formations in the Dutch (and Frisian) dialects at the end of the twentieth century in two volumes. There exists an enormous differentiation of morphological forms in a rather small linguistic area: the area where Netherlandic and Frisian dialects are spoken within the states ofthe Netherlands and Belgium. These dialects differ considerably from Standard Dutch by different word endings, different stem vowels (shortened, lengthened and umlauted vowels) and tonal contrasts. The MAND is based on data acquired in fieldwork from 1979-2000, a collaborative effort of linguists from the Netherlands and Belgium. This second, and last, volume deals with the following subjects: the grades of comparison of adjectives, the possessive pronouns, the personal pronouns subject, personal pronouns object, the endings of the present and past tense of strong and weak verbs, participle prefix, and stem forms of strong verbs. Each chapter has a general section followed by separate explanations for individual maps. There are three types of maps: the larger maps mainly represent suffixal variation; the smaller maps are reserved for tonal contrasts or other details and follow the main maps of each chapter. This volume has also maps on which information is generalized. The maps show also the likeliness of forms with those of Standard Dutch. This title is available in the OAPEN Library - http://www.oapen.org.

Umschlagtext:

De morfologie van de Nederlandse (en Friese) dialecten aan het eind van de twintigste eeuw, deel II (Nederlandstalig)

De Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND) presenteert in twee delen de morfologie van de Nederlandse (en Friese) dialecten aan het eind van de twintigste eeuw.
Er is een enorme diversiteit aan morfologische vormingen in een betrekkelijk klein taalgebied, waar Netherlandse en Friese dialecten binnen de staten België en Nederland worden gesproken. Deze dialecten verschillen aanzienlijk van het standaardnederlands door verschil in woorduitgangen, verschil in klinkers van de woordstam (verkort, verlengd, al dan geen umlaut) en toonverschil. De MAND is gebaseerd op data uit veldwerk van 1979-2000, een samenwerkingsptoject van taalkundigen uit Netherland en België.
Dit tweede, en tevens laatste, deel bevat de volgende onderwerpen: de trappen van vergelijking van adjectieven, de bezittelijke voornaamwoorden (ook zelfstandig), de persoonlijke voornaamwoorden (onderwerp), de persoonlijke voornaamwoorden (object), de uitgangen van de tegenwoordige en verleden tijd van het sterke en zwakke werkwoord, het ge-prefix van het voltooid deelwoord, en de stamvormen van sterke werkwoorden .
Elk hoofdstuk heeft een algemeen deel gevolgd door uitleg bij iedere kaart apart.
Er zijn drie typen kaarten: de grotere geven in het algemeen variatie in uitgangen weer variation; de kleinere zijn gereserveerd voor deelproblemen zoals tooncontrast waardoor woordvormen zich kunnen onderscheiden; ze volgen op de hoofdkaarten. Dit deel heeft nog een derde type kaarten waar de informatie op is veralgemeend. De kartering geeft ook de overeenkomsten en de verschillen met het standaardnederlands weer.

Deel I (NED) verkrijgbaar onder ISBN 9789053566961

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben