Klucze do oznaczania owadow lesnych

 
9788309010142: Klucze do oznaczania owadow lesnych

Wsród fitofagów jest wiele gatunków, które powoduja rozlegle uszkodzenia drzew oraz wykazuja tendencje do wzmozonego, a nieraz tez gradacyjnego i wielkoobszaro­wego wystepowania. W niektórych rejonach naszego kraju doprowadzaja one niekiedy do okresowego zagrozenia trwalosci drzewostanów. Z fitofagami scisle powiazane sa zoofagi, do których naleza pasozyty, parazytoidy i drapiezce. Istotna role w biocenozie lesnej odgrywaja równiez owady fitosaprofagiczne odzywiajace sie martwymi roslinami lub ich fragmentami, a takze nekrofagi zerujace na martwych kregowcach oraz koprofagi zerujace w ekskrementach ssaków. Owady odzywiajace sie pylkiem i nektarem (tzw. sustynenci) biora czynny udzial w zapylaniu krzyzowym roslin kwiatowych (oko­lo 80% roslin okrytonasiennych jest zapylanych wylacznie przez owady). Nalezy jednak zaznaczyc, ze wiele gatunków owadów moze stale lub okresowo pobierac pokarm za­równo roslinny jak i zwierzecy lub tez odzywiac sie róznym pokarmem w stadium lar­walnym i imaginalnym. Owady sa równiez obiektem zerowania innych zwierzat i miej­scem bytowania lub rozwoju symbiotycznych i patogenicznych mikroorganizmów.
Z tego tez wzgledu umiejetnosc prawidlowego rozpoznawania owadów zarówno na podstawie róznych postaci i stadiów rozwojowych, jak i powodowanych przez fitofagi uszkodzen drzew iglastych i lisciastych, jest niezbedna zarówno z punktu widzenia ochrony lasu jak i ochrony ekosystemów lesnych. Tylko na podstawie prawi­dlowo zidentyfikowanego sprawcy uszkodzenia oraz okreslenia jego liczebnosci i gestosci wystepowania, mozna zastosowac wlasciwe metody prognozowania pojawu, profilaktyki i ograniczania nadmiernej liczebnosci szkodnika.
Aby ulatwic rozpoznawanie najczesciej wystepujacych w lesie owadów, opraco­wano odrebne klucze do oznaczania róznych postaci i stadiów rozwojowych owadów oraz uszkodzen drzew i krzewów lesnych spowodowanych przez fitofagi, ilustrowa­ne rysunkami i kolorowymi fotografiami. Dzieki inicjatywie PWRiL w Warszawie zostaly one przygotowane jako oddzielna publikacja, bedaca czescia wydanych w 2006 r. ,,Cwiczen z entomologii lesnej".
W kluczach uwzgledniono wiekszosc gatunków owadów fitofagicznych o duzym znaczeniu w gospodarce lesnej, które sa wymienione w ,,Instrukcji ochrony lasu" (2004). Dla lesnika wazne jest równiez rozpoznawanie gatunków nalezacych do po­zostalych grup troficznych, takich jak gatunki zoofagiczne (pasozyty, parazytoidy, drapiezce), fitosaprofagiczne, nekrofagiczne i koprofagiczne, wsród których znajdu­ja sie tez owady objete ochrona prawna na terenie naszego kraju.
Ze wzgledu na zmiany w nomenklaturze, które dokonaly sie w ostatnich latach, zamieszczono przeglad systematyczny wszystkich taksonów (jednostek systematycz­nych) wymienionych w kluczach do oznaczania, z uwzglednieniem najwazniejszych synonimów.
Ksiazka jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników terenowej sluzby ochrony lasu i kwarantanny roslin oraz pracowników Zespolów Ochrony Lasu jako pomoc przy wykrywaniu, identyfikowaniu, prognozowaniu i terminowym ograniczaniu nadmiernej liczebnosci szkodników fitofagicznych. Moze ona równiez byc wyko­rzystywana w dydaktyce szkól srednich i wyzszych, a takze przez pracowników ziele­ni miejskiej oraz osoby zainteresowane ochrona róznego typu zadrzewien.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben