Hz. Muhammed s.a.v: Gizlenen Kitap

 
9786056326240: Hz. Muhammed s.a.v: Gizlenen Kitap
Vom Verlag:


"...Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (H?ristiyanl?k'tan) mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. E?er insan, seçmehakk?na sahip olsayd?, akl?ba??nda olan her bir insan, ?üphe ve tereddüt etmeden Muhammedili?i&#59; tek Allah'? ve onunPeygamberini kabul ederdi."

Ünlü Rus yazar? L. N. Tolstoy, 1908 y?l?nda, Abdullah El-Sühreverdi'nin Hindistan'da bas?lm?? "Hz. Muhammed'in Hadisleri" kitab?n? okumu?tur. Okudu?u hadislerden bir risale (kitapç?k) tertip etmi?, bunu Rusya'n?n 'Posrednik' adl? yay?nevinde bast?rm??t?r.

Rus halk? ve özellikle Rus ayd?nlar?, L. N. Tolstoy'u ilahi bir kuvvete sahip görüyor ve onun ?slamiyeti kabul etmesinin duyulmas?n?n Rus toplumu içinde ?slam'a güçlü bir ak?m ba?latabilece?ini biliyorlard?. Bu yüzden de Tolstoy'un Hz.Muhammed'in hadislerinden derledi?i kitapç???n? KGB gibi Rus istihbarat birimleri gizli tutmaya, unutturmaya ve bas?lmas?n? engellemeye çal???yorlard?.Tolstoy, bu risale (kitapç?k) ile Rus okurlar?n?, Hz. Muhammed'in hadisleriyle tan??t?rm??t?r. Hadislerden seçti?i konularda 'fakirlik' ve 'e?itlik' gibi kavramlar? esas alm??, Rus halk?na ve onlar? aldatanlara bir ders verir nitelikte olmas?na özen göstermi?tir.

Tolstoy, seçip kitapç?k haline getirdi?i bu hadislerle, gerçek adalet ve e?itli?in, karde?lik ve fedakarl???n, insana sayg? ile sevginin ?slam'da oldu?unu vurgulamak istemi?tir.-Prof. Dr. Telman Hur?ido?lu Aliyev-

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben