Zeytin Kiz Ile Zeytin Nine &; Söylenceler Dünyasinda

 
9786056323232: Zeytin Kiz Ile Zeytin Nine &; Söylenceler Dünyasinda
Vom Verlag:

Hiçbir a?aç, zeytin a?ac? kadar kutsal kabul edilmemi?&#59; hiçbir a?ac?n üstüne bu kadar çok efsane üretilmemi?tir.

Tarih boyunca pek çok kültürde&#59; sa?l???n, umudun ve her ?eyin ötesinde bar???n simgesi olmu?tur zeytin a?ac?. Antik ça?lar?n tanr? ve tanr?çalar?ndan azizlere, hekimlere dek herkes taraf?ndan sayg? görmü? ve korunmu?tur. O nedenledir ki, Ege ve Akdeniz'in mitolojik tanr?lar? zeytin kokar...

Bir zeytin dal? ile Nuh'un gemisine dönen güvercin, tufan?n bitti?ini vurgularken ayn? zamanda yeryüzüne bar??? da getirmi? olur.

Her ta??n alt?nda bir öykünün gizlendi?i ülkemizde, zeytin ve bar?? kokulu Urla'da ya?ar Yasemin. Binlerce y?ll?k bilge zeytin a?açlar? ve Ayça Ö?retmen ile kurdu?u dostluk, onu bamba?ka boyutlara ta??yacak ve zeytin a?açlar?yla örülü dü?lerinde, 'Zeytin K?z' olarak Söylenceler Dünyas?'n? ke?fedecektir.
Bu yolculukta yaln?z de?ildir elbette. Zeytin Nine, t?pk? zeytin a?açlar? gibi onun dostu ve s?rda??d?r. Antik ça??n bütün tanr? ve tanr?çalar?, dü?lerle örülü yolculu?un bir an?nda beliriverir Zeytin K?z'la Zeytin Nine'nin yan? ba??nda.

Zeytin a?açlar?n?n o sevimli&#59; sevimli oldu?u kadar hüzünlü dünyalar?n? çok seveceksiniz. Kahramanlar?m?zla birlikte, zaman tünelinde ba?ka ba?ka ça?lara yolculuk yaparken, ya?ad???m?z ülkenin zeytinle gelen kültürel zenginliklerine ?a??racaks?n?z.

Söylenceler Dünyas?n? ke?fetmeye haz?r m?s?n?z?

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben