Utangaçlik Çekingenlik Ve Sosyal Fobi

 
9786056285516: Utangaçlik Çekingenlik Ve Sosyal Fobi
Reseña del editor:

... Utanç duygusunu ya?ad???m?z anlar tekrar tekrar gözümüzün önüne gelir. Canl? canl? yeniden ya?ar?z, o ya?ama aya??m?z?n tak?ld??? anlar?. Sanki bir atom bombas? patlar beynimizin içinde ve o an dünya biter, ya?amla ilgili her ?ey biter. Çaresiz ve yapayaln?z kal?r?z kalabal?klar?n ortas?nda. Biz ve utanç duygumuz ve yüzümüzdeki k?rm?z? ve mahcubiyet... Ke?ke yer yar?lsa da, bizi bir ?ey oradan alsa...... Hayalet gibiydim, sadece gözlemliyordum, her ?eyi fark ediyordum ama konu?mak istedi?imde görünmez bir duvara çarp?yordum. Konu?maya çal??t?kça sesim titriyordu, cümlelerimi unutuyordum... Dü?üncelerin ard? arkas? kesilmiyordu... Kulland???m ses tonu komik miydi, mimiklerim, yüzümün ?ekli nas?ld?? Cümlenin anlam? nas?ld?? Zamanlamas? do?ru muydu? Bo? mu dolu mu, gerekli mi, gereksiz mi, aptalca m?, ak?ll?ca m?yd?? Olumsuz yarg?ya sevk eder miydi insanlar??...?çimde sürekli kendimi haks?z ve suçlu ç?karan gaddar, ac?mas?z, asl?nda hiç de adil olmayan bir mahkeme vard?. Her seferinde cezam ise titreme, terleme, karn?mda gerginlik ve müebbet sessizlikti. Herkesin seçim sand??? suskunluk benim için en büyük cezayd? asl?nda ve çok ac? çekiyordum...... Sosyal fobi genel olarak toplumda, bir ki?ilik özelli?i olarak bilinir, hastal?k olarak görülmez. Gerçek ?u ki&#59; sosyal fobi bir hastal?kt?r ve tedavisi de vard?r.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben