Checklist Manifesto-isler Nasil Dogru Yapilir

 
9786056180118: Checklist Manifesto-isler Nasil Dogru Yapilir
Vom Verlag:

"Gawande, kalemi ne?ter kadar keskin, konuya X ???nlar?yla bakan bir yazar. Tan?: Muhte?em." -Time- "Y?llardan beri bu kadar etkileyici bir kitap okumam??t?m. Gawande muhte?em bir yazar ve bu kitab?n iddial? amaçlar? var." -Malcolm Gladwell- "Hor görülebilecek kadar basit bir fikir hakk?nda dahiyane bir kitap.Gawande tezini o kadar ba?ar?l? savunuyor ki, kimsenin bu kitab? ikna olmadan kapatma ?ans? yok." -Seattle Times- "?çtenlikle söylüyorum, bu kitap dünyaya bak???m? de?i?tirdi. Y?llard?r okudu?um en iyi kitap." -Steve Levitt-New York Times Frekanomics Blog "Ak?lla yaz?lm??, tecrübe ile s?nanm??." -Washington Post- Daha uzun süre e?itim görüyor, daha fazla uzmanla??yor, daha ileri teknoloji kullan?yor ama yine de hata yap?yoruz. Ve bunun nedeni son derece basit: art?k sahip oldu?umuz bilgi hacmi ve karma??kl?k düzeyi, bireyler olarak bu bilgiyi tutarl?, do?ru ve güvenli biçimde iletme becerimizi a?m?? durumda. Time dergisi taraf?ndan 2010'da dünyan?n en etkili 100 insan? aras?nda gösterilen Atul Gawande, daha iyisini ba?arabilece?imiz görü?ünü savunuyor ve çözüm olarak bize olabilecek en mütevaz? yolu gösteriyor: kontrol listesi. Gawande, gerçek hayattan ak?l almaz öyküler e?li?inde, kontrol listelerinin, uçaklar? uçurmaktan ileri derecede incelikli teknik gerek-n gökdelenler in?a etmeye dek, yapt???m?z en zor i?lerden baz?lar?n? nas?l alt?ndan kalk?labilir hale getirdi?ini aç?kl?yor. Kendi deneyimine dayanarak, doksan saniyelik bir kontrol listesinin, dünyan?n dört bir yan?ndaki sekiz hastanede, hemen bütün cerrahi giri?im türlerinde, ölümleri ve komplikasyonlar?, ek maliyet getirmeksizin, üçte biri a?an oranda azaltmay? nas?l ba?arabildi?ini gözler önüne seriyor. Checklist Manifesto, ya?am?m?zdaki karma??kl???n do?as?n? irdeleyen, merak et-n ve eyleme geçirten bir kitap.??ini do?ru yapmak isteyenherkes için...

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben