Cahit Kayra Savas Türkiye Varlik Vergisi

ISBN 13: 9786056153341

Savas Türkiye Varlik Vergisi

3,67 durchschnittliche Bewertung
( 3 Bewertungen bei GoodReads )
 
9786056153341: Savas Türkiye Varlik Vergisi
Vom Verlag:

Bat? devletleri aras?ndaki ?kinci Dünya Sava?? 19'39'da ba?lad?. Yedi y?l sürdü. Otuz bin asker ve k?rk bin sivil ya?am?n? kaybetti. Türkiye'yi yönetenler bu sava?a kat?lmamak basiretini gösterdiler. Türkiye sava?tan kaçan, kaçabilen ve ülkemize s???nanlara kanat gerdi, onlar? korudu.Güçsüz Türk ekonomisi sava??n getirdi?i ola?anüstü ihtiyaçlar?n finansman?n? kar??lamakta güçlük çekti. Asl?nda üreterek ekonomiyi besleyecek bir milyon genç insan askere al?nm??t? ve ülkeyi korumak için s?n?rlarda bekliyordu. Cumhuriyet hükümetleri bu dönemde kat?, ac? verici önlemler almak zorunda kald?lar. Bu önlemlerden biri de Varl?k Vergisi idi. Devletin ayakta kalabilmesi için varl?kl? insanlardan, kurulu vergilendirme düzenine uymadan al?nan bu vergi, 1942'de yürürlü?e kondu. 314 milyon TL gelir ge-rek y?k?c? bir krizin a??labiln?esini sa?lad? ve 1943'te kald?r?ld?.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben