Derin Nefes Al Neseyle Kal: Transformal Nefes Teknigi

 
9786056077593: Derin Nefes Al Neseyle Kal: Transformal Nefes Teknigi
Reseña del editor:

(...)Bir an için hayallerimizin arabas?na aniden cup diye dü?tü?ümüzü varsayal?m. Bunu en ince ayr?nt?lar? ile tan?mlamak için tüm duyular?m?z? kullanaca??z. Neye benziyor? Nas?l hissettiriyor? Nas?l kokuyor? ?çi ye?il deri kapl?, üstü aç?labilir sar? bir Rolls Royce al?yorum. Ne dersiniz? Sizinki ne?Bu rüya arabas? g?c?r g?c?r, tepe tepe kullan?n&#59; onu bugün eve henüz getirdiniz. Ona nas?l bakacaks?n?z? Eve getirdikten bir saat sonra iyice parlat?r m?s?n?z? K?rlarda gezintiye ç?kar m?s?n?z? Anahtarlar? ba?kalar?na ödünç verir misiniz? Depoya ?eker mi koyars?n?z? Motora su? Radyatöre ya?? Elbette hay?r. 0 en kaliteli benzinle çal???yor ve siz bu güzelli?in mümkün oldu?unca üzerine titrerdiniz.?imdi ya?am boyu sahip oldu?unuz araca bakal?m - bedeniniz. Bu, ruhunuzun rüyalar?n?n arac?d?r ve daimidir - bu üzy?lda takas yapamazs?n?z. Bedeninizi yenisiyle de?i?-cek bi? tüketici yasas? yok. Bedeniniz rüya araban?z kadar Önemli s?il mi? Onun kadar de?erli de?il mi? Dokunabilmeniz, tada-lilmeniz, sevebilmeniz ve yaratabilmeniz için ruhunuz böyle dahice ve hassasiyetle haz?rlanm?? fiziksel bedene girmek için heyecanlanmad? m??(...)-Kitab?n ?çinden Sayfa 73-

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben