Kisisel Çekim Gücü Karizma

 
9786055872311: Kisisel Çekim Gücü Karizma
Reseña del editor:

"Karizma insanlarla ili?kilerinizi geli?tirmede büyük bir at?l?m yapman?z? sa?layacakt?r, Okuyun!"
- Ken Blanchard, Bir Dakikal?k Yönetici yazar?
Ki?isel Çekim Gücü - Karizma ba?kalar?n? fiziksel, duygusal ve entelektüel ba?lamda temas sa?layarak etkileme yetene?idir.
Basit bir anlat?mla, Ki?isel Çekim Gücü - Karizma sizi tan?mayan insanlara bile sizi sevdiren yetenektir. Bu özel sihir üstün ba?ar?y? hedefleyen ki?iye ba?kalar?n? etkileme ve ikna etme gücünü verir.
Buna do?u?tan sahip olmal? m?s?n?z?
Kesinlikle hay?r, diyor günümüzün en sayg?n ki?isel geli?im uzmanlar?ndan Tony Alessandra. Siz ister bir CEO, ister bir memur olun, ister bir mühendis ister, bir giri?imci ya da bir ma?aza yöneticisi, Ki?isel Çekim Gücü - Karizma h?zl? ö?renilebilir bir yetenektir.
Ki?isel Çekim Gücü - Karizma'n?n Sihirli 7 Anahtar?
.Güçlü ve pozitif bir ilk izlenim yaratmak
. Konu?ma sanat?nda ustala?mak
. Do?ru dinlemenin becerisini geli?tirmek
. Daha fazla ikna edici olmak
. Zaman ve mekan? kendi avantaj?n?za kullanmak
. Uyumlulu?unuzu en yüksek seviyeye ç?karmak
. Vizyon ve fikirlerinizi geli?tirmek
"Önderlik etmek için tutku, ?evk, co?ku heyecana ihtiyaç duyars?n?z, bu özelliklerin mutlaka olmas? gerekir."
Robert B. Horton, Standart Oil Eski Ba?kan?
"Ad?m ad?m mükemmel bir rehber" John Gray, Erkekler Mars'dan, Kad?nlar Venüs'ten yazar? "?nsanlarla ki?isel bir ili?ki kurmak için rehberlik isteyen herkes için büyük bir lütuf.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben