Hanim Halilova Dogadan Gelen Saglik

ISBN 13: 9786055829025

Dogadan Gelen Saglik

 
9786055829025: Dogadan Gelen Saglik
Reseña del editor:

Ya?am?m?zda elde etti?imiz ba?ar?lar, sevinçler sa?l??a ba?l?d?r. Ya?amsal isteklerin esas temeli sa?l?kt?r. ?nsan organizmas?n?n sa?lam olmas?, bünye sinde olan besin ö?elerinin dengesi ile ilgilidir.Vücuttaki kanda, hücrelerde, dokularda ve vücudun tüm organlar?nda bu temel besin ö?elerinden herhangi biri eksik oldu?u zaman organizman?n den gesi bozulmaktad?r.Yüzy?llardan beri insanlar g?dalar? pi?irerek tüketiyorlar. Fakat pi?tikten sonra yenen g?dan?n vücuda sa?lad??? faydan?n k?smen de olsa azald???n? ço?u insan bilmemektedir. G?da 54°C'de pi?irildi?inde vitaminlerin ço?u yok ol makta, enzimler bozularak etkisini gösterememektedir. Ayn? zamanda birçok ö?enin g?dalarda çok az miktarda bulunu?u insan organizmas?n? negatif yön de etkilemektedir. Bir y?lda milyonlarca tablet a?r? kesici sat?lmaktad?r. Çok say?da kalp ve ?eker hastal???, kanser ve erken ya?lanma görülmektedir.
Çevremizde bulunan toprak, su ve hava bugün çok ciddi kirletilmektedir. Birçok haz?r i?lenmi? g?dada a??r metallerin tuzlar?, özellikle nitratlar? bulun maktad?r. Bu ko?ullarda insanlar?n hastalanmas? kaç?n?lmazd?r. ?nsanlarda,
özellikle mide-ba??rsak sistemi, karaci?er ve böbrek zarar görmektedir.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben