Hubert Haddad Filistin

ISBN 13: 9786055765354

Filistin

 
9786055765354: Filistin
Reseña del editor:

Aynan?n içinden geçen bir ?srail askeri, kar?? tarafta kendini buluyor. ?srail askeri Cham, Filistinli komandolar taraf?ndan kaç?r?l?p, a??r yaral? ve haf?zas?n? kaybetmi? halde bir mezarl??a terk edilir. Bu terk edili?, Cham'?n aynan?n içinden geçi?i ve "öteki tarafta" yeniden do?u?u anlam?na gelecektir. Gerçekte kim oldu?unu unutan "meçhul asker", o?lunu kaybetmi? Filistinli Esmahan'?n o?lu, Falastin'in karde?i Nesim'e dönü?ür. Topraklar? gasp edilen, eziyet gören bir halk?n ac?lar?n? payla?acakt?r. Karde?i Michael'in bir zamanlar ya?am?? oldu?u kulübede eski kimli?ini hat?rlad???nda ise, art?k çok geçtir... O de?i?mi?tir. Üstelik Filistin'e borçlu oldu?unu dü?ündü?ü bir görevi vard?r. Filistin, Arap as?ll? Yahudi yazar Hubert Haddad'?n, ?srail-Filistin çat??mas?n?n ve asl?nda bar?? zamanlar?n?n da tarihine, Kudüs kentinin simgesel derinli?iyle do?rulanan bak???d?r. "Sara'n?n mezar? yüzünden mi, Kenan Topraklar?'nda ?iddet hiç dinmemektedir? Göstericilerin aras?nda, kauçuk bir mermiyle bir gözünü kaybeden Eliel oraya,(...) bir daha hiç gelmeyecekti. Ama Kudüs'ten, Tel Aviv'e kadar her yerde, ayr?ca Avrupa ve Amerika'daki kentlerde, fanatik Kiryat Arba'n?n ve militer hükümetin ay?r?mc? k??k?rtmalar?ndan cesaretleri k?r?lmayan pek çok ki?i onun bo?lu?unu doldurmu?tur."

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben