Ismail Saymaz Postmodern Cihad

ISBN 13: 9786055679453

Postmodern Cihad

4,4 durchschnittliche Bewertung
( 5 Bewertungen bei Goodreads )
 
9786055679453: Postmodern Cihad
Reseña del editor:

Bir tarikat? soru?turmas?yla ba?lad? her ?ey&#8230&#59; 1998'de ??rnak'?n ?dil ilçesinde, dönemin 'dokunulmaz?' olan J?TEM'i soru?turan Ba?savc? ?lhan Cihaner, 10 y?l sonra bu dönemin 'dokunulmaz?' haline gelen tarikatlar? mercek alt?na ald?. Önce ?smaila?a tarikat?n?, sonra Gülen Cemaati'ni soru?turmaya koyuldu.

Erzincan'da, tarikat medresesinden çekilen telefon hatt?n?n ucu, ?stanbul'da bir i? adam?n?n evinde ve Ankara'da bakanl?k kat?nda ç?k?nca sava??n 'i?aret fi?e?i' at?lm?? oldu. Kentte baraj gölünde bulunan mühimmat, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savc?s? Osman ?anal eliyle 'darbe' soru?turmas?na evrilirken&#59; imzas?z ihbarlar? saf de?i?-n muhbirler, ?aibeli gizli (!) tan?klar? 'suikastç? keneler' izledi. Ve üç ay içerisinde Türkiye'de birçok ilke tan?k olundu: Önce, Cihaner'in tarikat soru?turmas?nda görev alan jandarma istihbaratç?lar tutukland?. Ard?ndan M?T bas?ld?&#59; devlet, kendi kendisiyle silahl? çat??man?n e?i?inden döndü. Savc? Osman ?anal, 3. Ordu Komutanl???'n?n kap?s?na kadar geldi?inde, ?ehrin di?er ucunda tanklar yürüyordu. En son, adliyeye operasyon düzenlenip Cihaner tutukland?.

Bu, sadece Cihaner'e kar?? ?anal'?n, Erzincan'a kar?? Erzurum'un sava??ndan ibaret de?ildi. Jandarma ve M?T'e kar?? polisin, Adalet Bakanl???'na kar?? Hakimler ve Savc?lar Yüksek Kurulu'nun sava?? oldu.

Bu sava?ta, tarikatlar 'sivil toplum örgütü' say?ld?, yolsuzluklar 'demokrasi paketine' sokuldu, polis eliyle 'toplumsal bar??' sa?land?!

Erzincan davas? haberleriyle 13. Metin Göktepe Jüri özel ödülü'nü alan Gazeteci ?smail Saymaz, bu toz duman içinde, 14 klasör ve 10 bini a?k?n evrak? taray?p gerçe?i arad?. Erzincan-Erzurum hatt?nda uç verip ?stanbul ve Ankara'y? sarsan sava??n kodlar?n? çözdü.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben