Görünmez Bir Bag

 
9786055675721: Görünmez Bir Bag
Reseña del editor:
Görünmez Bir Ba? e?er ba?ka bir insana ba?lanmaktan korkmazsak ve vicdan?m?z?n sesini dinlersek neler olabilece?ini bize gösteriyor. Korkular?m?z?n a??labilece?ini ve her gün yüz yüze geldi?imiz yabanc?lar?n insan oldu?unu unutmamam?z gerekti?ini bize hat?rlat?yor. -Chris Gardner-The Pursuit of Happyness adl? çok satan kitab?n yazar?

Durmak planlar?m aras?nda yoktu...

Laura Manhattan'da ya?ay?p çal??an ba?ar?l? bir reklam sat?? yöneticisi. Maurice ise 11 ya??nda sokaklarda dilenen evsiz bir çocuk. Maurice, Laura'dan bozuk para istemi? ancak Laura yoluna devam etmi?ti. Fakat bir ?eyler Laura'y? birden durdurdu ve geri dönüp Maurice'in yan?na gitti. Ard?ndan gelen günlerde Laura, Maurice'in yan?na gitmeye devam etti. Y?llar boyunca neredeyse her hafta bulu?tular ve yakla??k otuz y?l boyunca süren ve hayatlar?n? hiç beklenmedik bir biçimde de?i?-n bir dostluk kurdular.

?çinde harikulade bir iyilik ve güç bar?nd?r?yordu ve özel bir insan olmak için ola?anüstü bir iradeye sahipti. Benden bozuk para istedi?i gün bunu onun umut dolu yüzünde görmü?tüm ve ?imdi de onun gözlerinde bunu görebiliyorum. Y?llar önce o soka??n kö?esinde onu fark etmemi sa?layan ?ey tüm zorluklara kar?? asla yok olmayacakt?. Baz?lar? buna ruh diyebilir. Baz?lar? da kalp. Ancak ne olursa olsun, o ?ey sanki görünmez ve kopmaz bir iple ba?l?ym???z gibi beni ona götürdü. Ve o ayn? ?ey bizi bir arada tutmaya halen devam ediyor.

"Karma??k, sonuna kadar dürüst ve ilham verici... Bu kitap birbirimize olan güvenimizi tazelememizi sa?l?yor." -Catherine Ryan Hyde-Pay It Forward ve Jumpstart the World kitaplar?n?n yazar?

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben