Kiratin Son Süvarisi Namik Kemal Zeybek

0 durchschnittliche Bewertung
( 0 Bewertungen bei Goodreads )
 
9786055476137: Kiratin Son Süvarisi Namik Kemal Zeybek
Reseña del editor:

Zeybek'i en iyi "devlet adam?" kavram? tan?mlar. Siyasetçi kimli?i ve ki?ili?ine göre bu daha a??r basar. On y?l kaymakaml?k ve genç ya?ta müste?arl?k yapm?? olmas? bu durumun geli?mesinde hiç ku?kusuz etkili olmu?tur.Sonra Kültür ve Devlet Bakanl?klar?...Bazen ciddi ve bazen de sert ve otoriter görünen yap?s?n?n alt?nda yumu?ak, olabildi?ince ho? görülü ama o kadar da kararl? ve ?srarc? bir ki?ili?i vard?r. ?yi bir haf?zaya sahiptir, dikkatlidir, seçicidir. Belle?inde yüzlerce ?iir bulunur.Tarih biliminde, siyaset biliminde, kültür biliminde ve yönetim bilimindeki deryal???, hatipli?i ve konu?malar?n? vücut dili ile birle?-rek sunmas? onun en dikkat çekici yönlerinden birini olu?turur.K?sa bir süre önce Bayar, Menderes, Demirel ve Özal'?n koltu?una oturdu...Amac? Ba?bakan olmak...Hedefi ise Milli, Manevi ve ?nsani de?erler bütününde Demokratik bir ülke kurmak...

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben