Bir Psikiyatristin Gizli Defteri: En Siradisi Vakalar

3,66 durchschnittliche Bewertung
( 1.563 Bewertungen bei GoodReads )
 
9786055443801: Bir Psikiyatristin Gizli Defteri: En Siradisi Vakalar
Vom Verlag:


Gerçek hikayeler kurgudan çok daha tuhaft?r, Dr. Gary Small da bunu gayet iyi biliyor. Psikiyatriyle ve insan beyni üstüne ç???r aç?c? ara?t?rmalarla geçen otuz y?l içinde Dr. Small pek çok ?ey görmü?. ?imdi ofisinin kap?lar?n? açmaya ve kariyerinin en gizemli, ilginç ve tuhaf hastalar?n? anlatmaya haz?r.

Bu kitap bir psikiyatristin zihnine ve onun giderek geli?im gösteren mesleki ya?am?na yap?lan ayd?nlat?c? bir yolculuk. Ayn? zamanda bu bran??n ve daha önce görülmemi?, tan?s? koyulmam?? çe?itli ak?l hastal?klar?n?n perde arkas?na da bir bak??&hellip&#59; Kitab? okurken kendinizi, bizi insan yapan ?a??rt?c? tuhafl?klar üstüne dü?ünürken bulacaks?n?z.

S?kça komik, kimi zaman trajik ve daima etkileyici Dr. Small, sizleri kariyeri içinde Boston'un kalabal?k acil servis koridorlar?ndan ba?lay?p ülke elitlerinin multimilyon dolarl?k kayak localar?na dek uzayan bir geziye ç?kar?yor. Bu gezi s?ras?nda birbirinden tuhaf gerçek karakterleri anlat?rken, bir yandan da esrarengiz histerik körlükle, penisinin küçüldü?üne inanan bir adamla, gizli sürdürülen çifte hayatlarla ve ürkütücü derecede psikotik romantik arzularla ba? ediyor. Ak?l hocas? kendi hastas? oldu?unda Dr. Small'un kariyeri ve ki?isel hayat? tam bir döngüyü tamaml?yor ve Small'un kimsenin zihinsel ara?t?rman?n ötesinde olmad???n? anlamas?n? sa?l?yor&#59; kendisinin bile&hellip&#59;

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben