KALBİMİN KIZIL SAÇLI BACISI PİRAYE

 
9786055422820: KALBİMİN KIZIL SAÇLI BACISI PİRAYE
Alle Exemplare der Ausgabe mit dieser ISBN anzeigen:
 
 

Kalbimin k?z?l saçl? bac?s? Naz?m ve Piraye, geçen yüzy?l?n en unutulmaz a?k öyküsü.Birbirlerini çok seven, ama kavu?amayan, a?klar? kar??l?kl? yazd?klar? mektuplarla süren, sonu ayr?l?kla biten bir ya?am...Bir yanda hayat?n?n en büyük a?k?na tutulmu? bir kad?n, öte yanda polislerle, tuzaklarla ve kad?nlarla çevrilmi? bir erkek.Onlar ?iiri payla?t?lar, bir büyük a?k?, ac?lar?, hasretleri, umutlar?... Naz?m hiçbir kad?na Piraye kadar güvenmedi, ona duydu?u sevgiyi ba?ka bir kad?nda bulamad?. ?iirlere ve mektuplara döktü?ü a?k?, sevginin ba?yap?t? oldu. Naz?m'?n yaln?z Piraye'si yoktu, bir de inançlar? vard?. O inanç ikisinin aras?na kara bir duvar gibi dikildi, ikisini de h?rpalad?, tüketti, ay?rd?. Sevgi narindir, k?r?lgand?r, bu yüzden yetmedi, çünkü egemen güçler ikisini ay?rmaya kararl?yd?lar. Direndiler ama kaybettiler. Naz?m yok olmamak için kaçt? ve k?z?l saçl? bac?s?n? terk etmek zorunda kald?.Naz?m'? ortadan kald?ramad?lar ama a?k?n? bitirdiler; ikisinin dirençle sürdürdü?ü sava?ta, kaybeden Piraye oldu. Piraye yaln?z Naz?m'? sevdi, ama en büyük ac?y? da onunla tatt?.Naz?m ve Piraye a?k?n?n ilk kez yaz?lan bu roman?, efsane haline gelmi? iki insan?n umutsuz a?klar?n?, k?skançl?klar?n?, 1940-50 ve 60'l? y?llar?n Türkiye'sini anlat?yor.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben