Feryal Tansug Imroz RumlarI;

ISBN 13: 9786055419752

Imroz RumlarI;

2 durchschnittliche Bewertung
( 1 Bewertungen bei Goodreads )
 
9786055419752: Imroz RumlarI;
Reseña del editor:

Bu kitap, Türkiye Cumhuriyeti yönetimindeki ?mroz Adas? Rumlar?n?n Türk kamuoyundaki unutulmu? varl?klar?na ve Adan?n geçirdi?i sosyo-kültürel dönü?üme dikkat çekiyor. Farkl? disiplinlerden çe?itli makaleler, Adadaki insan boyutunu vurguluyor.

Türkçede yay?mlanan bu ilk derleme çal??ma ?imdiye kadar göz ard? edilmi? ?mroz Rumlar?n?n Türkiyenin ulus-devlet kurma sürecinde ve sonras?nda ya?ad?klar?n?, Türk devletiyle ili?kilerini ve Yunanistan ile Türkiye aras?nda nas?l bir pazarl?k unsuru haline geldiklerini gösteriyor.

Bu kitap, tarihi milattan önce 5000lere kadar uzanan ?mroz Adas? için daha kapsaml? çal??malar yapmak isteyen ara?t?rmac?lara yol göstermek amac?n?n yan?nda Adal?lar?n bu co?rafyan?n ve bu ülkenin yerli insanlar? olduklar?na dikkat çekerek kültür bar???na katk?da bulunmay? ümit etmektedir.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben