Sirli Dualar: Hastalik ve Sikintilara

 
9786055408381: Sirli Dualar: Hastalik ve Sikintilara
Reseña del editor:


Dua, insan?n Yüce Yarat?c? ile irtibat halinde olmas?d?r. Dua, kul ile Allah aras?nda bir haberle?me, bir diyalog, bir köprü, tabiri caizse bir nevi konu?mad?r. Dua&#59; insan?n, kendini do?ru olarak tan?mas?, varl?k içinde nerede ve hangi konumda bulundu?unun fark?nda olmas?d?r. Dua f?tridir. Allah, dua ihtiyac?n? insan?n hamurunun mayas?na koymu?tur. ?nsan?n oldu?u her yer ve zamanda dua da vard?r. Dua, insanl?k kadar eski, insanl?k kadar yayg?nd?r. Tarihin hiçbir döneminde, dünyan?n hiçbir yerinde dili, dini, ?rk?, kültürü, medeniyeti ne olursa olsun insan, duadan uzak kalmam??t?r. Nefes al?p-verme, yeme-içme, uyuma, gülme-a?lama, sevme-nefret etme.. gibi maddi manevi ihtiyaçlar ve duygular nas?l insandan ayr?lmaz özellikler ise dua ihtiyac? da öyle bir ?eydir. ??te dua, insan?n bu durumunun fark?na varmas? ve buna uygun bir hayat ya?amas?n?n bir ifadesidir. Bu sebeple dua, Hz. Peygamber (s.a.v.) taraf?ndan "kullu?un özü" ?eklinde nitelendirilmi?tir. Bu çal??mam?zda, günlük hayatta sürekli okunabilecek çe?itli dualar? derleyerek, okurlar?m?z?n manevi yolculu?una bir katk?m?z olsun istedik.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben