A'dan Z'ye Otizm Rehberi

 
9786055289805: A'dan Z'ye Otizm Rehberi
Vom Verlag:

Elinizde tuttu?unuz kitap çocu?unuzun ya?ant?s?n? de?i?-cektir.Ve sizin hayat?n?z? da.Hastal?klarla mücadele eden herhangi bir çocuk için erken müdahale ya?amsal öneme sahiptir ve ebeveynler hemen uygulayabilecekleri bir plana ihtiyaç duyarlar. Otizm hastal???na yakalanm?? olan bir çocu?u bu durumdan çekip ç?karmak için bir pencere vard?r. ABD boyunca biyomedikal doktorlar çocuklar?n iyile?melerine olanak sa?layan beslenme düzenleri ve terapilerin öncülü?ünü yapmaktad?rlar. Ancak talep çok fazlad?r ve bir otizm uzman?ndan randevu alabilmek alt? ay ila bir y?l aras?nda bir zaman gerektirmektedir. Ülkenin önde gelen otizm destekçilerinden olan Jenny McCarthy, otizm uzman? Dr. Jerry Kartzinel ile i?birli?i yaparak çok say?da çocu?un hayat?n? de?i?-n iyile?tirici terapi ve tedaviler için rehber sunuyor.E?er çocu?unuzda otizm varsa, bu kitap size ne yapman?z gerekti?ini söyleyecektir.Bu kitap erken uyar? i?aretlerini saptamak için her ebeveynin ihtiyaç duydu?u bir rehberdir.Bu kitapta yer alan bilgileri kullanarak çevre, kimyasal ve besin tetikleyicileri etkisiz hale getirilebilir&#59; otizmin nas?l önlenebilece?i bilinebilir&#59; ve iyile?me sa?lanmas? için doktorunuzla gerçek bir i?birli?i sa?lanabilir.Otizm, ADD, ADHD ve pek çok ba?ka düzensizliklerde çocu?unuzu iyile?tirmek için ihtiyac?n?z olan aletleri size sunan güvenilir bir referans kitab?...Amerika'n?n kalbi Jenny McCarthy'nin o?lu ve ba?ka çocuklar?n mucizevi ilerlemeleriyle atmaktad?r. Otizm hastal???na yakalanm?? olan bu çocuklar medikal geleneksel bilgi birikiminin yan? s?ra tamamlay?c? tedavi yöntemleri uygulamaktad?r. ?imdi Jenny McCarthy ona t?bbi destek veren Dr. Jerry Kartzinel pek çok çocuk ve ebeveynin ya?ant?lar?n? de?i?-cek yenilikçi bir program? size sunuyorlar.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben