Kök Tengrinin Cocuklari: Avrasya Bozkirlarinda Islam Öncesi Türk Tarihi

 
9786055261658: Kök Tengrinin Cocuklari: Avrasya Bozkirlarinda Islam Öncesi Türk Tarihi
Vom Verlag:


Türkler... Esir dü?tüler, sava?t?lar, bar??t?lar... Uzak Asya'dan Akdeniz'e kadar uçsuz bucaks?z bir co?rafyaya yay?ld?lar. Devletler kurdular, devletler y?kt?lar. Çin'e aman vermediler. Birçok farkl? isimle an?ld?lar, farkl? dinlere inand?lar. Çok büyük bir medeniyet yaratt?lar. Ba?ka medeniyetlerin yükselmesine katk?da bulundular. Hepsi de masmavi Gökyüzünün (Gök-Tanr?'n?n) alt?nda bulu?tular.

Türkler kimdir? Nereden gelirler? Hangi dinlere inan?rlar? Tarihleri ne zaman ba?lar? Nas?l te?kilatland?lar? Ve en önemlisi nas?l bu kadar ba?ar?l? oldular?

Prof. Dr. Ahmet Ta?a??l, bu kitab?nda yukar?daki sorular?n ?????nda Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar yay?lan Türklerin ?slamiyet öncesi tarihlerini bütüncül bir ?ekilde okuyucuya sunuyor. Karma??k gibi görünen bir tarihi yal?n ?ekilde anlatan, örne?i az rastlan?r bir çal??ma...

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben