Malta Esirleri: Osmanli Sürgünlerinin Öyküsü 1918-1921

2 durchschnittliche Bewertung
( 1 Bewertungen bei GoodReads )
 
9786055171278: Malta Esirleri: Osmanli Sürgünlerinin Öyküsü 1918-1921
Vom Verlag:


Dünyada e?i görülmemi? siyasi cezalar?n örnekleri Osmanl? Türklerine ?ngilizler'den geldi. Malta adas?nda.

?ngilizler Malta'da Cenevizliler'den kalan kalelerini Osmanl?n?n sivil ve asker esirleri için denizle çevrili cezaevi yapt?lar. Cezalar yaln?zca Türkler için de?ildi. Binlerce Alman, Macar, Bulgar esir bulunuyordu. Almanlar?n dünyaca ünlü korsan gemisi Emden'in esir kadrosunu da Ada'ya getirdiler. ?ngilizlerin en merak ettikleri konular?n ba??nda denizlerin korsan? Almanlar ile çöllerin ve sahralar?n korsan? Türklerin birlikte nas?l ya?ayabilecekleri geliyordu.

Malta'n?n as?l ödevi ?stanbul'dan Anadolu'ya geçerek, Türk milli kurtulu? kavgas?na faydal? olabilecek ki?ilerin hizmet alan?ndan uzak tutulmas? tedbiri oldu. Ada'n?n en önemli esiri Te?kilat-? Mahsusa'n?n Ba?kan? E?ref Sencer Ku?çuba?? idi. E?ref Bey a??r yaral? olarak esir dü?mü?, üç ayl?k esaret hayat?ndan sonra M?s?r'da Kasr-ül Nil K??las?'ndan al?narak ?ngiliz sava? gemilerinin gözetiminde ?smailiye gemisiyle Malta'ya getirilmi?ti. ?ngiliz makamlar?nca bilinen ki?ili?i dolay?s?yla 'esaret hayat? boyunca dikkat ve özen gösterilmesi' ayr?ca Malta yönetimine tebli? edilmi?ti.

?ngilizlerin ki?iliklerine çok de?er verdikleri esirler için özel odalar bulunuyordu. Bunlar?n içinde ?ttihad ve Terakki üyeleri ile Padi?ah Vahidüddin taraf?ndan sürülen siyasi ki?iler bulunuyordu.

Bugün ise Akdeniz'de binlerce turistin u?ra?? ve önemli bir turizm merkezi say?lan Malta'da&#59; Osmanl?'dan kalan camiler ve an?tlar, Valetta ?atosu ile birlikte ufka bakan manzaras?ndan adeta esaret hayatlar? boyunca vatanlar?n? dü?ünen Türk esirlerini anlatmaktad?r.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben