Nesimi Usuli Ruhi

5 durchschnittliche Bewertung
( 1 Bewertungen bei GoodReads )
 
9786055107390: Nesimi Usuli Ruhi
Vom Verlag:


Klasik Edebiyat ve Tasavvuf Tarihi alanlar?nda çok önemli bir yere sahip olan Abdülbaki Gölp?narl?, Divan Edebiyat?n?n as?rlar boyu çok sevilmi? üç önemli temsilcisi Nesimi, Usuli ve Ruhi'yi okuyucuyla bulu?turuyor. Hurufili?in kurucusu Fazlullah'?n halifesi olan Nesimi, Mansur gibi "Ene'l Hak-Ben Tanr?'y?m" türünden a??n bulunan sözleri sebebiyle derisi yüzülerek öldürülmü?tür. Türk Edebiyat?nda kendisinden sonra birçok ?airde Nesimi'nin etkisi görülür. Usuli de Nesimi'nin takipçilerindendir. Sufi ?airler gibi temiz bir sevgiye sahiptir ve güzellerde mutlak güzelli?i seyreder.

Divan ?iirinin en büyük ?airlerinden Ba?datl? Ruhi'nin beyitlerindeyse haks?zl??a hiç tahammül yoktur. Ham sofular, menfaat u?runa mescide gidenler, büyüklenen süfiler onun ac? sözlerinden nasibini al?r. Varl?k kervan?n?n göçece?i konak, mademki yokluk çölüdür, kervan?na da yuf, kervanba??na da der...

Hurufilik üçlemesi denebilecek bu kitapta üç ?airin de Osmanl? toplumunu ve zaman?m a??p evrensel bir sadaya kavu?an m?sralar?n? Abdülbaki Gölp?narl?'n?n k?lavuzlu?unda okumak büyük bir f?rsat.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben