Ay Terapisi: Terapi ¿k¿leri

3,82 durchschnittliche Bewertung
( 79 Bewertungen bei GoodReads )
 
9786055107093: Ay Terapisi: Terapi ¿k¿leri
Vom Verlag:


"?çindeki yaln?zl?k bir türlü yat??m?yordu. Hayat ba?kalar?yla ne kadar ya?an?rsa ya?ans?n, insan yaln?zl???n? a?am?yordu. O da en sonunda bunu a?maya çal??may? b?rakm??, yaln?zl???nda dinlenmeye karar vermi?ti. Bu ifadeye bay?l?yordu: Yaln?zl?kta dinlenmek"

Mustafa Ulusoy, Ay Terapisi'ndeki öyküleriyle, okurlar?n? "yaln?zl?kta dinlenmeye" davet ediyor. Bu öyle bir davet ki, bizi psikiyatrinin s?n?rlar?na çekip kendimiz üzerine dü?ündürüyor. Dr. Mavi'nin terapi yöntemlerine tan?k olurken, "ay'la tan???yor, tan??t?kça da kendi derinli?imize var?yoruz.

"Ay, insanla hiç sürtü?müyordu ama neden, neden? Neden hep yukar?da, semada intizam vard? da yeryüzünün k?smetine çat??ma dü?mü?tü? Dr. Mavi 'Hadi bunu anlayal?m!'dedi. Masan?n üzerine bo? bir dosya ka??d? koydu, 'insan ile ay aras?nda bir kar??la?t?rma yapal?m?"

Dünya seni bu kadar yormu?ken, bak, ay ????? tam önüne dü?üyor.
Onu takip et...

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben