Hadislerle Müslümanin Edep ve Ahlaki

 
9786055094331: Hadislerle Müslümanin Edep ve Ahlaki
Reseña del editor:


"Edep" kelimesi, insan?n di?er insanlarla olan münasebetlerinde veya günlük hayat?nda güzel ahlak ve vas?flara sahip olmas? anlam?na gelir. Ço?ulu, "Adab"t?r.
F?k?h ?st?lah?na göre ise Edep, "Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in sünnetine uygun olarak yap?lan hareketlerdir." Daha geni? ifadesiyle Allah'?n ve Peygamber'in emir ve yasaklar?na uygun biçimde hareket etmektir.
?mam Buhari "el-Edebü'l-Müfred" isimli kitab?n?&#59; Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in ahlaki ya?ay?? ve emirleri ile ilgili hadislerini derleyerek meydana getirmi?tir.
Genel olarak, bir ahlak ve adap kitab? olma niteli?ini ta??maktad?r.
"el-Edebü'l-Müfred", günümüz ?slam dünyas?n?n her yerinde, alimlerin, ilim ö?rencilerinin, vaiz ve hatiplerin ve özellikle de edep ve ahlakla ilgili hadis okumak isteyen hemen her müslüman?n adeta bir el kitab? olmu?tur.
Bu eser&#59;
Ki?iyi&#59; ahirete yöneltecek, ?slami edep kurallar?n? elde etmesini sa?layacak, insanlar?n gönüllerini kötülük ile çirkinlikten al?koyacak, vücut organlar?n?n korunup manevi e?rilikleri gidermeyi sa?layacak, hay?r ile iyilikleri özendirecek ve kötülük ile çirkinlikleri engelleyecek mahiyetteki hadislerden meydana gelen bir kitap olmay? hedeflemektedir.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben