Bozdag, Muhammed Zihinsel Sifa

ISBN 13: 9786055011154

Zihinsel Sifa

3,67 durchschnittliche Bewertung
( 3 Bewertungen bei GoodReads )
 
9786055011154: Zihinsel Sifa
Vom Verlag:


"-Okuluyla, ailesiyle veya arkada?lar?yla s?k?nt? ya??yor. Okuyup anlamakta ve ö?renmekte zorlanan zihni yava?l?yor. Çabucak yoruluyor, üzülüyor, öfkeleniyor. Kimse onu anlam?yor, çevresiyle çat???yor. Ümidini yitiriyor." Neden?

1- Belki beynine ya?, su, oksijen gibi ihtiyaçlar?n? gere?i gibi sa?layacak ya?ama al??kanl?klar? edinmedi?i için beyin kimyas? bozuldu.

2- Belki zihnini çarp?k çal??t?rarak yoran dü?ünce kal?plar? kazanm??. Belki de izledi?i filmler ve okudu?u romanlar hipnotik telkinlerle zihnine karamsarl?k kazand?rm??.

3- Belki hayat?na giren dengesiz insanlar?n sinir enerjisini tüketmesinden nas?l korunaca??n? ö?renmemi?. Zihnini yöneten s?n?rlay?c? inançlardan ar?nmaya çabalamam??.

4- Belki öfke, suçluluk gibi olumsuz duygulardan s?yr?lma yollar?n? kazanmam??.

5-Belki hayat?n ölüm, ayr?l?k gibi her türlü sars?nt?s?n?n stresini sindirebilecek sab?r, ?ükür, tevekkül, tefekkür gibi manevi güç kaynaklar?na tutunmam??.

Zihinsel ?ifa hayat?m?za yepyeni bir sayfa açmam?z? sa?layabilir. Zihnimizi yeniden programlayarak büyük s?k?nt?lar?m?z? küçültebilir, iyi yönlerimizi geli?-biliriz. Dengesini kazanan zihin, zincirlerinden ar?n?r. Yap?s?na yüce Yaradan'?n yerle?tirdi?i hayat co?kusu ve çal??ma cesareti yeniden dirilir.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben