Sayari, Nuray Parcalanan Ruhlar

ISBN 13: 9786054994441

Parcalanan Ruhlar

 
9786054994441: Parcalanan Ruhlar
Vom Verlag:


&lsquo&#59;&lsquo&#59;Canan, onu tan?d???nda ruhundaki karma?an?n kalbine üfledi?i serinli?i A?K sanarak, kocas?n? ve çocuklar?n? bile gözden ç?karacak kadar teslim olmu?tu kaderine. Oysa bazen A?K sand???n ?ey&#59; küçük bir kalp se?irmesidir... Selçuk'un s?cak ve huzur dolu yüre?ine sokularak yeniden do?may? dü?leyen güzel Canan, asl?nda ruhunu ve kad?nl???n? geri dönü?ü olmayan bir gelece?e sürüklüyordu... Kanat tak?p uçtu?unu sand??? s?rada, tüm h?z?yla uçurumun sonuna do?ru yol al?yordu... Ruhunu ve hayat?n? parçalayan ?ey A?K de?il, A?K sand??? ?eydi...'' ?nsan en çok ne zaman hata yapar biliyor musun? Acele etti?i zamanlarda... Çünkü böyle anlarda ruhu korku ve tela? içindedir. Parçalanmaya aç?k, kaybolmaya müsait...
A??k olmak ya da sevmek için acele edenlerin en büyük korkusu da kar??s?na ç?kan ki?inin onun son f?rsat? oldu?unu dü?ünüp kaybetme endi?esine dü?mesidir. Acele ve korku içindeki ruhlar?n i?aretleri okumas? da, kainattan rehberlik almas? da yaz?k ki çok güç...

Ya?anm?? bir olaydan uyarlanan bu kitapta&#59; kendi karma?an?, aldan???n?, sars?nt?lar?n?, hatta belki kendindeki sarpa sar??lar? ve felce u?rayan iradenle mücadeleni bulacaks?n. Y?ld?z hareketlerinin bir insan?n hayat?nda neye mal olabilece?ine tan?kl?k edip, asl?nda hep gözünün önünde duran çözümlere ula?abilmenin basit yollar?n? ö?reneceksin... Sen burada zorluklara ve aksiliklere ra?men hayat?n? kendi kaleminle yazmak çabas?ndayken&#59; gezegenler ve y?ld?zlar sana say?s?z çözümler ve olas?l?klar vaat eder... Kainatla i?birli?i yapt???nda, y?ld?zlar?n sundu?u ç?k?? kap?lar?n? aralamak çok daha kolayd?r!

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben