Verlaine: D¿r¿st Aptal Efsanesi

3,39 durchschnittliche Bewertung
( 57 Bewertungen bei Goodreads )
 
9786054849017: Verlaine: D¿r¿st Aptal Efsanesi
Reseña del editor:


Verlaine'in bütün yarat?c? erdemi tersine çevrilmi? güçtür. Zay?fl??? onun gücüdür. Olanlar? kontrol alt?na alamad??? için ona kalan ?ey yak?nmayd?. Olanlar? ?ekillendiremedi?i için bunlar Verlaine'in eserlerinde ç?plak, ehlile?tirilmemi?, hem insans? hem de Tanr?sal güzellikle parlar. Böylelikle ilkel lirizme ula?m??t?r: saf insan, basit yak?nma, alçak gönüllülük, çocuksu tutukluluk, gazap ve sitem. ?lkel sesler büyüleyici bir biçimdedir, t?pk? dövülmü? bir çocu?un h?çk?r?klar?, kaybolmu? kimselerin tutuk a?lamas?, ak?am?n karanl???nda d??ar? at?lm?? yaln?z bir ku?un sade ça?r?s? gibi.

Zühal ?iirleri, Çapk?n Törenler, Tatl? ?ark?lar, Sözsüz Romanlar adl? ?iir kitaplar?yla tan?nan, ?iirimizin büyük ustalar?n? da derinden etkilemi? Frans?z ?iirinin büyük ustas? Verlaine, bu kez bir ba?ka büyük ustan?n kaleminde yeniden hayat buluyor. Stefan Zweig'?n kitaplar? içinde en naifi olan bu eser, büyük bir ?airin karanl?kta kalan en sakl? taraflar?n?, zaaflar?n?, umutlar?n?, çaresizliklerini adeta ?iirsel bir dille anlat?yor. Bir insan? anlaman?n ve anlatman?n güzelli?i sizleri bekliyor.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben