Nuray Sayari 2013 Astroloji Ve Burçlar

ISBN 13: 9786054607853

2013 Astroloji Ve Burçlar

 
9786054607853: 2013 Astroloji Ve Burçlar
Vom Verlag:

2013... Alt?n Ça? Ba?l?yor
2013 y?l? Alt?n Ça?'?n ba?lang?c? olan bir y?l!2012 ile birlikte ba?layan ruhsal uyan?? dönemi bu sene fark?ndal?kla birle?ip "Birlik Bilinci"ni olu?turacak. Dünyada her olay?n ve herkesin birbiriyle ba?lant?da oldu?u bu bilinç ile ki?isel egolar yerini toplumsal duyarl?l??a b?rakacak. Art?k isteklerimiz benlikten çok bütünün hayr?na olacak.

Ayn? ?ekilde 2013 ile birlikte özümüze dönecek, gönül gözümüz aç?lacak ve sevgi enerjisi mant??a galip gelecek.

Alt?n Ça?'a, Ayd?nlanma Ça?? da diyebiliriz. Uzun süredir anlam veremedi?imiz birçok olay? hat?rlamay? tercih edece?imizden fark?ndal???m?z artacak.

2013 ile birlikte insanlar aras?nda eleme ba?layacak. Kalp gözü aç?k, yolu sevgi olanlar, inançlar? ile hareket eden insanlar için dünya, ya?anmas? çok daha güzel bir yer haline gelecek. Gönülleri karanl?k olanlar içinse durum çok zor olacak.

Y?l?n ilk tutulmas? 25 Nisan Akrep burcunda ya?anacak. Bu tutulma ile insanlar?n enerjisi de?i?ecek. Duygular hareketlenirken, dünyada sevgi ve bar?? ön planda olacak.Plüton O?lak burcunda y?l boyu seyrine devam ederken, dünya genelinde toprak hareketlerine seyirci olaca??z.

Neptün uzun y?llar sonra kendi burcuna dönü? yapt??? için, Bal?k burcunda y?l boyu yükselerek seyrine devam edecek. Susuz kalan topraklar suya doyacak. Ancak dünya genelinde sudan gelecek tehlikelere kar?? dikkatli olmak gerek.Evren 2013'te yanl?? olan tüm enerjilerden ar?nmak için harekete geçece?inden toprak ve su hareketleri yo?un olacak.

Yine y?l boyu herkes gerçeklerle yüzle?ecek ve k?tl?k bilincinden ar?naca??z.2013'te hepinizin yolu A?K ve I?IK ile dolu olsun!

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben