Shawn Achor Mutluluk Avantaji

ISBN 13: 9786054584246

Mutluluk Avantaji

5 durchschnittliche Bewertung
( 2 Bewertungen bei GoodReads )
 
9786054584246: Mutluluk Avantaji
Vom Verlag:


"??leri tamamlamak için yeterli zaman var m?d?r? E?er i?i kotaramazsak ne olur? Teslim tarihi yakla??p üzerimizdeki bask? artt?kça yemeklerimizi daha fazla masam?zda yemeye, daha geç saatlere kadar çal??maya, hafta sonlar?nda i?e gelmeye ba?lar?z. Bu ise yöneticilerimizle yüz yüze gelmememiz, arkada?lar?m?zla sohbet etmememiz hatta mü?terilerle zorunlu olmayan görü?meleri yapmamam?z anlam?na gelir. E-posta mesajlar?m?z bile daha kaba ve mesafeli hale gelmeye ba?lar. Arkada?lar?m?z ve ailemiz için zaman ay?rmay? dü?ünmeyiz bile çünkü bu ki?iler bir kriz zaman?nda ilk göz ard? dilebileceklerdir," diye anlat?yor Mutluluk Avantaj? kitab?n?n yazar? Shawn Achor, mutluluk avantaj?na yat?r?m yapmayan profesyonellerin kaç?n?lmaz hazin sonunu.

E?er her darbo?azda biraz daha s?k??mak yerine gev?emek, hep acele etmenin do?ruyu getirmedi?ini anlayabilmek, pozitif psikolojinin, 'ba?ar?n?n yaln?zca mutlulukla sa?lanabildi?i' teorisinin reddedilemez gerçekli?ini kavrayabilmek ve hayatta, mutlulu?unuza yat?r?m yap?p avantaj?n? sa?layabilmeyi ö?renmek istiyorsan?z, bu kitab?n içindeki öneriler ve ipuçlar? size yol gösterici olacak.


„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben