Sosyal Islam: Dinin Diregi Paylasimdir

4,56 durchschnittliche Bewertung
( 9 Bewertungen bei Goodreads )
 
9786054455836: Sosyal Islam: Dinin Diregi Paylasimdir
Reseña del editor:

?unu unutmay?n ki&#59; yak?nl?k ba?lar? (aile, yak?n çevre, kom?ular, arkada? çevresi, mahalle) çözüldükçe pusuda bekleyen bankalar?n eline dü?eceksiniz. Her Cuma imam minberden ?u ayeti okuyup öyle iniyor: "Allah adaleti, ihsan? ve yak?n çevrenizi (zi'l-gurba) gözetmeyi/vermeyi emrediyor." (Nahl&#59; 90) Fakat dinleyen kim, anlayan nerede? ?nsanlar?n art?k kendi anne, baba, akraba, karde? ve arkada??na bile paras?n? veremeyip güven içinde bankalara götürüp yat?rmas?n?n, hangi çözülme, yaln?zla?ma ve arkas?ndan gelen korku (havf) ve kayg? (huzn)'dan beslendi?i san?r?m anla??l?yor. Bu, toplumdaki yak?nl?k ba?lar?n?n (zi'l-gurba) yani "sosyal"in çökü?üdür. Burada ortaya konan ?slam'?n "sosyal" içeri?inin ne anlama geldi?ini tekrar dü?ünün. Dü?ünmekle kalmay?n güncelle?tirin. ??te bu kitap, yaln?zla?m??, bir ba??na kalm?? (birey!) yurdum insan?n?n boynuna geçirilen tasmalar?n, zincirlerin, boyunduruklar?n nas?l k?r?l?p at?laca??n?n ve profesyonel h?rs?z ?ebekelerinin ellerinin toplumdan nas?l kesilece?inin de panzehiridir. Bunun yolu "Sosyal ?slam" anlay???n?n siyasi, ekonomi-politik olarak da diriltilmesidir. Böylece boyunduruklar k?r?lacak, köleler özgürle?ecek, yoksullar doyacak, açlar?n yüzü gülecek ve ezilenler yeryüzünün önderi olacakt?r. ?lahi vaat bu yönde ve gerçekle?mek için bir "kendinden zuhur" beklemekte.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben