MEDENİ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI ÇÖZÜMLÜ

 
9786054354467: MEDENİ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI ÇÖZÜMLÜ
Alle Exemplare der Ausgabe mit dieser ISBN anzeigen:
 
 
Reseña del editor:

# Medeni Hukuka Giriş
# Kişiler Hukuku
# Aile Hukuku
# OLAY 1 : Mülkiyet hakkı, intifa hakkı, üst hakkı, oturma hakkı, eş­;yaya bağlı irtifak, şahısla kaim irtifak haklan...1 TMK m.806/f.l, 823/f.3, 826/f.l
# OLAY 2 : Alım hakkı, yenilik doğuran hak, nisbi hak, nisbi haklann kuvvetlendirilmesi, alım hakkının tapuya şerhi, şerhin et­;kisi...3 TMK m.736/f.l
# OLAY 3 : Alacak hakkı, borç ilişkisi, ipotek tesisi, fer'i hak, mülki­;yet hakkı, sınırlı ayni haklar, mutlak hak, nisbi hak, ona­;lım hakkı, şerh yoluyla etkisi kuvvetlenen nisbi haklar...4 TMK m.735/f.l, 826/f.l,2, 881
# OLAY 4 : Mülkiyet hakkı, alacak hakkı, taşınmaz yükü, eşyaya bağlı borç ilişkisi, nisbi ve mutlak haklar...6 TMK m.638, 839, 849
# OLAY 5 : Kaynak hakkı, taşınır rehni, mutlak hak, alacağa bağlı hak, seçimlik borçlarda seçim hakkı, yenilik doğuran haklar, yenilik doğuran hakların türleri ve nitelikleri...8 TMK m.837, 939; BK m.71
# OLAY 6 : Eşyaya bağlı irtifak, yararlanan taşınmaz, yüklü taşınmaz, kişiye bağlı irtifak, geçit hakkı, taşınmaz rehni, alacağa bağlı hak, ipotek, ipotekli borç senedi, irad senedi...12 TMK m.779, 838, 881/f.2
# OLAY 7 : Borçlandırıcı işlem, tasarruf işlemi, kazandıncı işlem, ala­;cak hakkının ve taşınır-taşınmaz mülkiyetinin devri, iyiniyet, emin sıfatıyla zilyetten ayni hak kazanımı, rıza dışında elden çıkan hamile yazılı senedin kazanımı, iyiniyetin tam koruyucu etki sağlaması...14 TMK m.705, 763/f.l, 988, 990
# OLAY 8 : Hukuki işlemin hükümsüzlüğü, hükümsüzlük halleri, yok­;luk, kesin hükümsüzlük, iptal edilebilirlik, düzelebilir hü­;kümsüzlük, iptal hakkı, yolsuz tescil, tapu sicilinin düzel­;tilmesi davası...18 TMK m.705/f.l, 826, 1024/f.2, 1025

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben

Weitere beliebte Ausgaben desselben Titels

9789944941556: Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Çözümlü

Vorgestellte Ausgabe

ISBN 10:  9944941557 ISBN 13:  9789944941556
Verlag: Legal Yayıncılık
Softcover