Karatay Diyeti'yle Yasam Boyu Saglik

4,35 durchschnittliche Bewertung
( 51 Bewertungen bei GoodReads )
 
9786054325726: Karatay Diyeti'yle Yasam Boyu Saglik
Vom Verlag:

Çok Satanlar Listesi'nde aylard?r inmeyen Karatay Diyeti'nin Yazar?ndan yeni kitap Karatay Diyeti'yle Ya?am Boyu Sa?l?k...Ba?ar? oran? %100'e yak?n!50 y?ll?k hekimden, 24 saat 365 gün her ya?ta kolayl?kla uygulayabilece?iniz tavsiyeler!Prof. Canan Efendigil Karatay'?n yazd??? ve ç?kt??? günden beri 'en çok satanlar' listesinden inmeyen Karatay Diyeti, Türk insan?n?n en büyük hayalini gerçekle?tirdi: A??r? kilolardan kurtularak hastal?klardan uzak, enerjik ve kaliteli bir ya?am sürmek... Bu diyeti uygulayan binlerce insan yüzde 100'e yak?n bir ba?ar? oran?yla, vücut ya?lar?ndan kurtuldu ve kilo verdi. Üstelik kendilerini mutlu ve dinç hissetti. Verdikleri kilolar? geri almad?. Bu ya?am biçimi, "Türk halk? için en uygun" oldu?undan ve kilo vermenin önünde en büyük engel olan 'ac?kma korkusu'nu da tamamen yok etti?i için adeta bir fenomen haline geldi. Karatay Diyeti uygulay?c?lar?n?n say?s? her geçen gün katlanarak art?yor.Bu kitap Karatay Diyeti'nin devam? niteli?inde. Do?ru beslenme ve sa?l?kl? kilo verme ile ilgili çok daha kapsaml? bilgiler içeriyor. Genç ya?l? hepimize ?efkatli bir k?lavuzluk yap?yor: Mevsimlere ve ya? dönemlerine göre, 365 gün 24 saat nelere dikkat etmeliyiz ki, her ya?ta kendimizi dinç hissedelim, kilo problemi ya?amayal?m ve hastal?klarla aram?za kal?n bir duvar örelim? Prof. Karatay, bu yeni kitab?nda okuyucular?n merak etti?i tüm 'özel' sorulara da yan?t veriyor. Yine o anla??l?r üslubuyla, nedenleriyle, niçinleriyle, bilimsel ara?t?rmalar ?????nda ve uygulamas? kolay önerileriyle...Karatay Diyeti'ni al?p okuduysan?z bu kitab? kaç?rmay?n, okumad?ysan?z ikisini birden al?n, hayat boyu rahat edin!

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben