Ali Ihsan Yildiz Kirmizi Türbanli Kiz

ISBN 13: 9786054034697

Kirmizi Türbanli Kiz

 
9786054034697: Kirmizi Türbanli Kiz
Vom Verlag:

...Ana kap?dan ç?k?nca meydandaki kalabal???n içine dal?p kaybetmek istedim kendimi. Hiçbir tarafa gidecek takatim yoktu. Hukuk Fakültesi'nin giri?indeki merdivenlere ili?ip, içimdeki kalabal??a dald?m. Kenardan söylenenlere,kös kös bakanlara ald?rmadan...
...Okula al?nmayaca??m?z kesinle?ence bütün dünyam karard?. Mey danda topla?an kalabal??a bakt?kça, içimizden geldi?i gibi konu?tuk ça, konu?ulanlar? dinledikçe içimdeki kasvet büyüdükçe büyüyor. Birden kuyularda, tünellerde buluyorum kendimi. Yabanc? bir gökyü zünün alt?nday?m sanki. Derin derin iç çekerken, ince bir köprüden geçti?imiz hissine kap?l?yorum, paniklemi? vaziyette. ?u an ya?ad???m nas?l bir ?eydir, nas?l bir ruh halidir bildi?imden de emin de?ilim: Ev hamlar, ini? ç?k??lar, bunal?mlar.
...Bu onun son sözü, benim de onu son görü?ümdü. Yüksek topuklar üzerinde yükselen esin kayna??m?z?n kafamdaki son resmi, fakültenin kald?r?mlar?m t?rman?yordu. Kafamdaki o resme bakarken bisikleti min üçüncü tekerinin ç?kar?ld??? günkü gibi kendimi büyümü? hisset ti?im duygusu ?u an bile yüre?imi yalay?p geçti.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben