Egitimde Ölçme Ve Degerlendirme

 
9786053950721: Egitimde Ölçme Ve Degerlendirme
Reseña del editor:

E?itimde Ölçme De?erlendirme kitab?, e?itim sürecindeki en önemli unsurlardan birisi olan ölçme ve de?erlendirmeyi kapsaml? olarak ele almakta, ölçme ve de?erlendirme konusunda derinlemesine bir analiz düzeyi ortaya koymaktad?r. Çal??ma, ölçme ve de?erlendirmeye ili?kin temel kavramlar, bili?sel ve duyu?sal davran??lar?n ölçülmesi, performans testleri, ölçme araçlar?nda bulunmas? gereken özellikler, test ve madde analizi gibi konular?n i?lendi?i alt? bölümden olu?maktad?r. Bu konular?n i?lenmesinde ö?renciye yard?mc? olmak amac?yla kitapta, ölçme ve de?erlendirme ile ilgili temel kavramlar? içeren bir sözlük yer almaktad?r. Ölçme ve de?erlendirme alan?nda doktora yapm?? akademisyenlerce ö?retmen adaylar?na yönelik olarak yaz?lan bu kitab?n, meslek hayat?n? sürdüren ö?retmenlerimiz için de yararl? bir kaynak olaca??n? umuyoruz.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben