Kuds, Saide Kimya Hatun

ISBN 13: 9786053844204

Kimya Hatun

 
9786053844204: Kimya Hatun
Reseña del editor:

Kocas?n?n ölümünden sonra Mevlana Celaleddin-i Rumi ile evlenen Kerra Hatun, yeni kocas?n?n haremine yerle?ir. Tabii sevgili k?z? Kimya da onunlad?r. Kimya Hatun içine dü?tü?ü bu yeni dünyada bir yandan kendini bulmaya çal???rken, di?er yandan da Mevlana'n?n özel ya?am?na ?a?k?nl?kla ?ahit olmaktad?r...
?rfan ve tasavvuf dünyas?n?n iki dev ismi -Mevlana ve ?ems'in ya?am?na dair birçok bilinmeyenin bilinmesine yard?mc? olaca??n? umdu?umuz bu roman?n as?l kahramanlar?, herhalde kad?n olduklar? için tarih taraf?ndan bir kenara itilmi?lerdi. Yazar Saide Kuds, eski yaz?lar ve ?ems ile Mevlana'n?n kar??la?ma kay?tlar?n? derinlemesine inceledikten sonra hayat? bu her iki adama da ba?l? olarak geçen genç bir kad?n?n hikayesinin unutuldu?unu fark eder. Ve biyografik bir roman dili ile anlatt??? Kimya Hatun'un ya?am?n? tozlu sayfalar?n aras?ndan çekip gün ?????na ç?kar?r.

"Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Hareminden... Kimya Hatun" Saide Kuds'un ilk roman?d?r. Yazar, yay?nland??? tarihte ?ran'da büyük ilgi gören ve uzun süre en çok satanlar listesinde bulunan bu ilk roman?yla, ?ran'?n en prestijli ödüllerinden olan 2006 Parvin Etesami Edebiyat Ödülü'nü alm??t?r.


"Kitab?n?za bay?ld?m. Tebrikler. Okudu?um en iyi kitaplardan biriydi. Kitaptaki tasvirler ve sahneler hayret verici derecede gerçekçi ve içten. Hikaye beni içine çekti ve Kimya'n?n hayat?m ad?m ad?m kendim ya?am?? gibi hissettim..."
Farnaz Fasihi, Wall Street Journal

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben