Bergsson, Gudbergur Kugu

ISBN 13: 9786053482277

9786053482277: Kugu
Reseña del editor:


Mucize ve macerayla dolu ruhun edebi yolculu?u."
-The Independent-

"Evren ona do?ru süzülüyordu. Hava, onu kendi iste?i d???nda topra?a do?ru bast?r?yordu. Bitkin halde otlar?n üstünde uzan?rken, zihninde topra??n onu nas?l kucaklad???n? canland?rd? ve insan?n her ?eyi kendi iste?iyle yapt???n? hissetti. Kendinizden daha iyi ve gerçek bir dostunuz yoktur."

H?rs?zl?k yapt??? için cezaland?r?larak ailesi taraf?ndan ba?kentten bir bal?kç? kasabas?na gönderilen dokuz ya??ndaki bir k?z?n öyküsüdür Ku?u. Yaz boyunca kalaca?? kasaban?n mesafeli insanlar? aras?nda hayallerine s???nan küçük k?z, hiç hissetmedi?i duygular? ke?fetmeye ba?lar. Çirkin ile güzelin, komedi ile dram?n, huzur ile gerilimin iç içe oldu?u bu dünyada kendini do?an?n büyüsüne teslim eden k?z?n yolculu?unu okurken, özgürlü?ün heyecan verici sesiyle bulu?acaks?n?z.

"Ku?u, al???lm???n d???nda bir özgünlü?e ve farkl?l??a sahip bir roman."
-NDR Radio-

"Bu romanda, ergenlik ça??ndaki bir k?z?n varolu?la ilgili s?k?nt?lar?n? al???lm???n d???nda bir ustal?kla anlatan önemli bir yazar? ke?fedeceksiniz."
-Milan Kundera-

"Ku?u, derin bir iç dünyas?na sahip küçük bir k?z?n öyküsünü anlatan, farkl? kurgusuyla okurunu tatmin eden bir kitap."
-Icelandic National Broadcasting Service-

"Bergsson ola?anüstü bir roman yaratm??."
-Süddeutsche Zeitung-

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben