Precht, Richard David Egoist Olmama Sanati

ISBN 13: 9786053432203

Egoist Olmama Sanati

 
9786053432203: Egoist Olmama Sanati
Reseña del editor:


Neden daima iyi biri olmak isteriz ve bizi bundan al?koyan ?ey nedir

?nsan iyi midir, yoksa kötü mü? Kalbinin derinliklerinde egoist mi yoksa yard?msever midir? Peki, insanlar?n neredeyse tümü kendini ?iyi? olarak görürken, dünyada neden bunca kötülük var? Bu kitap ?yerle?ik dünya görü?ümüze kar??n? günlük ya?am?m?zda nas?l davrand???m?z? ve neden böyle oldu?umuzu ara?t?r?yor: Egoist ve özgeci, ç?karc? ve fedakar, rekabetçi ve i?birlikçi, kinci ve ba???lay?c?, uza?? göremeyen ve sorumluluk sahibi. Peki, ahlaki do?am?za bu ?ekilde göz att???m?zda toplumumuz ad?na nas?l bir sonuç ç?k?yor? De?er ve erdem kayb? ya?ayan demokrasinin ahlaki yozla?mas? durdurulabilir mi? Gelecekte ba?kalar?n?n s?rt?ndan geçinmeksizin nas?l tatminkar ve mutlu bir ya?am sürebiliriz? Egoist Olmama Sanat? kendimize ve dünyaya yeni bir gözle bakmay? sa?layan bir kitap.

Kriz dönemlerinde ve ya?ad???m?z de?er yitimlerinde s?kl?kla ?Yeni ahlak?a dair bir ses yükselir. ?yi de, asl?nda nedir bu ? ahlak? Kökleri nerelerdedir? Bugün insan?n ahlaki do?as? hakk?nda ne biliyoruz? Ve asl?nda hep olmak istesek de, neden hepimiz iyi insan olam?yoruz? Richard David Precht yeni kitab?nda iyi ve kötü anlay???m?z?n temellerinden, iyi amaçlar?m?z? bir kenara itip bast?rarak yine de egoist davranmam?z?n hilelerine dek geni? bir yay çiziyor. Bunun yan? s?ra iyiye daha fazla alan tan?mak için toplumumuzu nas?l yeniden yap?land?rabilece?imize dair somut önerilerde bulunuyor ve birbirimizle en iyi ?ekilde geçinmenin ve böylece tatminkar bir ya?am sürmenin en iyi yollar?n? gösteriyor.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:



Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben