Eva Braun - Hitleri Seven Kadin

 
9786051424040: Eva Braun - Hitleri Seven Kadin
Reseña del editor:


A?k sadakatiyle ölüme gitti

Hitler'in Milyonlarca Kurban? Vard?...
Eva Braun, Gönüllüydü.


Eva Braun ve Adolf Hitler'in on dört y?ll?k birlikteli?i, çiftin ayn? anda intihar edi?ine, Eva'n?n,
"Cesedim güzel olsun istiyorum, zehir kullanaca??m," sözlerine dek sürdü.
Peki kimdi Eva Braun? Genç bir foto?rafç? asistan?, nas?l olmu?tu da bir diktatörün en yak?nlar?ndan biri haline gelmi?ti? ?deal bir Alman aile ya?am? fikrini benimseyen bir lider, neden kendisinden yirmi üç ya? küçük bir kad?nla topluma ayk?r? bir ya?am sürüyordu? Braun, hiçbir ?eyin fark?nda olmayan kayg?s?z, naif sar???n mitinin bir parças? m?yd?? Yoksa dünyan?n en büyük soyk?r?m?n?n mimar?yla ayn? dü?ünceleri payla?an, güce tapan, hasta ruhlu bir kad?n m?yd?? Elinizdeki bu kitap, Eva Braun'un Nazi hiyerar?isindeki tuhaf rolünü ilk kez tam anlam?yla inceliyor. Onun gerçek gücünü ortaya ç?kar?yor ve böylece korkunç bir rejimin kalbine ???k tutuyor.

"... ?imdi dünya üzerindeki kariyerime son noktay? koymadan önce, y?llarca sad?k dostlu?undan yararland???m ve ku?at?lmak üzere olan ?ehre kendi iste?iyle gelip kaderini benimle payla?an o kad?n?, Eva Braun'u kar?m olarak kabul etmeye karar verdim. Arzum üzerine, kar?m olarak benimle birlikte ölüme gidiyor. Ölüm, halk?ma hizmet ederken i?imin benden çald??? her ?eyin yerine geçecek."
Adolf Hitler'in vasiyetnamesinden

"Büyüleyici... Eva'n?n apolitik bir tan?k oldu?u görü?ünü tersine çeviriyor."
Nicholas Shakespeare, Daily Telegraph, Y?l?n Kitaplar?

"Rahatl?kla, ?imdiye dek yaz?lm?? en iyi Eva Braun biyografisi oldu?u söylenebilir."
Daily Beast

"Milyonlarca insan? katleden bir katilin yan?ndaki aptal sar???n imaj?n? de?i?-n ilk biyografi."
Der Spiegel

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben