Kadinlar Sagdan Erkekler Soldan

 
9786051290157: Kadinlar Sagdan Erkekler Soldan
Reseña del editor:

Kad?nlar dünyaya melek olarak gelmi?tir, fakat ?eytan olmalar? mecbur b?rak?lm??t?r. -Erol Büyükburç-, Türk Pop Müzi?inin Mimar? Çok ?ey bekler kad?n, çünkü çoktur kad?n, çokluktur, ço?almakt?r. Çoktur, çünkü tek bir bedende çok el, çok ayak, çok ak?l, çok yürektir. -Duygu Canba?-, Habertürk Tv-Editör Spikeri Ben hayatta kad?n? ve erke?i anlaman?n, daha do?rusu anlamaya çal??man?n yolunun biraz belgesel izlemekten geçti?ine inan?r?m. -P?nar Y?lmazerler-, Hürriyet Trendy Dergisi Genel Yay?n Yönetmeni Her kad?n kendisi ve toplum için bir ?eyler yapabilece?ini unutmamal?d?r. -Suna Dumankaya-, Güzellik Uzman?

Birlikte olduklar? için her f?rsatta Tanr?'ya ?ükreden çiftler tan?yorum... -Yard.Doç.Dr.?ebnem Soygüder-, Ege &Uuml&#59;niv.?leti?im Fakültesi Kad?nlar duygular?n?n dibinde erkekler ise mant?klar?n?n dikinde ya?arlar. -Ay?en Yer?en-, Profilo Al??veri? Merkezi Genel Müdür Kad?n ve erkek, bir elman?n iki yar?s? m?, iki az?l? dü?man m? yoksa hiç tamamlanmayan oyunun parçalar? m?? -Zeynel Özbek-, Seven-H?ll Yönetim Kurulu &Uuml&#59;yesi Erkekler kad?nlara liman olmay? severler.Kad?nlar yüklerini bo?altacak limanlar? iyi seçer çünkü sürekli demir atmay? sevmezler.En uzun kald?klar? liman en büyük ve güçlü limand?r ama yükü a??r kad?nlar ili?kiyi öldürür.Çünkü erkekler arada bir hafif yük gemilerine izin verirler. -A?k?m Kap??mak-

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf ZVAB? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben